Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - budova bývalého internátu č.p. 218 v Oldřichově u Duchcova

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova bývalého internátu č.p. 218 v Oldřichově u Duchcova

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  2.996.540,- Kč

Dražební jistota: 299.654,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 2.821.790,- Kč

                                  

Termín dražby:  28. 11. 2019 UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY


Prohlídky: 

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 412/1 o výměře 2067 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

pozemek: st. 267 o výměře 508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Oldřichov, č.p. 218, ubytovací zařízení, umístěna na st. 267

pozemek: st. 386 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

bez čp/če, jiná stavba, umístěna na st. 386

zapsané na listu vlastnictví č. 325 pro k.ú. Oldřichov u Duchcova, obec Jeníkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Dražená nemovitost je objekt vedený jako ubytovací zařízení č.p. 218 na parcele č. st. 267, dvoupodlažní, nepodsklepený, panelové konstrukce s rovnou střechou krytou živičnou krytinou. Objekt byl vybudovaný a dokončený cca v roce 1973 při stavbě přemostění železniční tratě Ústí nad Labem – Most – Chomutov, jako ubytovací objekt, který následně byl využíván jako učiliště a po jeho zrušení je až do současné doby užíván nájemcem jako příruční skladiště.

Nemovitá věc jiná stavba bez čp/če na parcele č. st. 386 byla využívána jako kotelna, která je již cca 20 let mimo provoz. Strojní zařízení je dle odborného předpokladu nefunkční, morálně i fyzicky zastaralé a v současné době užívána jako jiná stavba – sklad, dílna, nikoliv jako kotelna. Součástí této jiné stavby je ocelový přístřešek s podlahou z betonové mazaniny o zastavěné ploše 75 m2 stojící na jihovýchodním průčelí jiné stavby na parcele č. 412/1.

Mimo výše uvedené nemovité věci je součástí i pozemková parcela č. 412/1 se způsobem využití jako jiná plocha. Celý areál je plocen z drátěného pletiva na ocelové sloupky délky 212 m, součástí plotu jsou jedny ocelová vjezdová vrata. Objekt je napojen na venkovní rozvody elektro přípojkou délky 80 m a na venkovní rozvody vody vodovodní přípojkou délky 50 m, je odkanalizován kanalizační přípojkou délky 12 m do vyvážecí žumpy o obsahu dle odhadu cca 50 m3. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2017 / 23.2.2017 | Zveřejnit od-do: 4.12.2019-5.12.2019
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém