Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 1091 v Teplicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 1091 v Teplicích

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

 Nejnižší podání:  5 500 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem: 5 500 000,- Kč

                                  

Termín dražby:  8. 10. 2015 - vydraženo

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 760 o výměře 262 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Teplice, č.p. 1091, občanská vybavenost, umístěná na pozemku p.p.č. 760 

pozemek: p.p.č. 761 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 2795 pro k.ú. Teplice, obec Teplice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

 Nemovitost je umístěna jako řadový koncový objekt (1/2 dvojdomu) v pravidelné zástavbě Kollárovy ulice, u místní komunikace procházející městem, v jeho zastavěné části blízko centra.

Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt, s převážně pultovou střechou. Objekt je zděný z klasického převážně cihlového zdiva, stropy jsou v celém objektu rovné, v 1.PP železobetonové, jinak dřevěné trámové opatřené zaomítnutým podhledem, střešní krytina je živičná svařovaná či plechová, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu.

Technický stav objektu je průměrný.


dražby

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2015 / 27.4.2015 | Zveřejnit od-do: 30.6.2015-14.10.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém