Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 1232 v Žatci

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 1232 v Žatci

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 3.000.000,- Kč

Dražební jistota: 300.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 2.500.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. 5. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky: úterý 13. 4. 2021 a úterý 20. 4. 2021 vždy od 13,00 hod. do 13,30 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 1414 o výměře 514 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Žatec, č.p. 1232, jiná stavba, umístěna na st. 1414

zapsané na listu vlastnictví č. 11704 pro k.ú. Žatec, obec Žatec, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj.

  

Popis nemovitosti:

Oceňovaná nemovitost je umístěna jako řadový koncový rohový objekt v pravidelné řadové zástavbě Kovářské ulice, u místní komunikace procházející městem, v jeho zastavěné části. Od ulice je oddělena chodníkem a krajnicí komunikace.

Jiná stavba č.p. 1232 (sklad chmele)

Jde o čtyřpodlažní, převážně podsklepený objekt, s vaznicovým krovem, živičnou či taškovou střešní krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Je zděný z klasického převážně cihelného či smíšeného zdiva, stropy 1. PP jsou klenuté, jinak dřevěné trámové. Napojení objektu je na síť vodovodu, kanalizace, elektro, plynu a telefonu, objekt obsahuje i vysoký zděný tovární komín a býv. bytovou jednotku správce. Objekt sloužil naposled k provozním účelům, a to jako sklad chmele. Objekt lze tedy charakterizovat dle výše uvedeného využití jako halu typu K - pro skladování zem. produktů. Stáří původního objektu je z konce 19 století. Tomuto stáří též odpovídají jednotlivé konstrukční znaky a prvky objektu (tvary stropů, tloušťky zdiva apod.). Stáří objektu tedy uvažuji 2021 - 1880 = 141 let.

Technický stav objektu jako celku je průměrný. Prvky dlouhodobé životnosti jsou ve stavu, odpovídajícím přiměřenému opotřebení a stáří, technický stav prvků PSV a rozvodů inž. sítí je však podprůměrný, většina těchto prvků či instalací je staršího data provedení s omezenou další životností, menší část objektu byla za provozu využívána jako byt správce, ale interiér tohoto bytu je kompletně zdemolován (vyrabován), opět možné využití jako sklad. Ve zdivu 1. PP se částečně projevuje vzlínavost zemní vlhkosti. Objekt je cca 25 let bez využití a chátrá.

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 5.2.2020 / 28.1.2021 | Zveřejnit od-do: 5.2.2020-15.5.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém