Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 1627 v Děčíně-Podmoklech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 1627 v Děčíně-Podmoklech

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  1 100 000,- Kč

Dražební jistota: 110.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 1 100 000,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. 10. 2016 v 8,45 hod. v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, sál č. 460 - VYDRAŽENO


Prohlídky: 13.9.2016 od 9,00 hod. a 20.9.2016 od 13,30 hod.


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.č. 3466/21  o výměře 315 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Děčín VI-Letná, č.p. 1627, občanská vybavenost, umístěná na pozemku p.č. 3466/21

zapsané na listu vlastnictví č. 2005 pro k.ú. Podmokly, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:  

Oceňovaný objekt občanské vybavenosti se nachází v širším centru města Děčín, v místní části zvané Podmokly, v ulici Želenické, v zástavbě panelových domů, objektů občanské vybavenosti a rodinných domů. Příjezd a přístup je zajištěn z veřejné komunikace. Vzdálenost do centra města je přibližně 1,6 km, nejbližší železniční stanice Děčín hlavní nádraží cca 1,9 km, zastávka MHD je před objektem.

Z hlediska oceňování se jedná o atraktivní lokalitu v širším centru města.

Jedná se o nepodsklepený, přízemní objekt občanské vybavenosti. Stavba je zbudována z panelových, prefabrikovaných dílů, má plochou střechu, stavba je napojena na kompletní IS. V budově je prodejna pekařských výrobků a potřebné zázemí (kancelář, sklady, sociální zařízení), v zadní části budovy je nakládací rampa, část objektu není využívána. Vytápění zajišťuje plynové ústřední topení s plynovým kotlem.

Stavebně technický stav budovy je průměrný až zhoršený, v části budovy zatéká ze střechy.

Nemovitost je pronajata nájemní smlouvou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Podmokly 1627

 

Podmokly 1627

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 28.7.2016 / 28.7.2016 | Zveřejnit od-do: 20.10.2016-21.10.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém