Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 1738 v Teplicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 1738 v Teplicích

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  1.780.000,- Kč

Dražební jistota: 178.000,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 1.613.600,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. 10. 2016 v 15,00 hod. v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, sál č. 460 - NEVYDRAŽENO


Prohlídky: 20.9.2016 a 27.9.2016 vždy od 11,00 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

stavba: Trnovany, č.p. 1738, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č. 2029 (LV 10001) 

zapsaná na listu vlastnictví č. 5893 pro k.ú. Teplice - Trnovany, obec Teplice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o samostatně stojící budovu občanské vybavenosti - nevyužívanou lidovou školu umění při komunikaci Mikoláše Alše. K zachování funkčnosti vyžaduje zásadní rekonstrukční práce - oprava svislých konstrukcí, izolací, výměna oken, vybavení.

Budova je samostatně stojící nepodsklepený jednopodlažní objekt. Je zděná z plynosilikátových tvárnic, s plochou střechou se svařovanými živičnými pasy. Základy betonové, mělké, obvodové zdivo z plynosilikátových tvárnic. Silně narušená zeď při jihozápadním rohu budovy. Stropní konstrukce - betonové překlady. Vnější úpravy břízolitové, vnitřní štukové vápenné. Obklady vnější kabřincové, vnitřní keramické a dřevěné.

Dispozice: jedna velká místnost (bývalá tančírna, tělocvična), v druhé části budovy zázemí okolo středové chodby, tj. základní sociální zařízení - WC a umyvadla, dále šest dalších místností dříve využívaných jako učebny nebo kanceláře.

Pozemek není předmětem dražby (tedy ani ocenění), jde o majetek statutárního města Teplice.


Teplice 1738

 

Teplice 1738

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.8.2016 / 3.8.2016 | Zveřejnit od-do: 6.2.2017-7.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém