Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 1807 v Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 1807 včetně pozemku v Ústí nad Labem

 

Správce nemovitosti: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Kontakt: Petr Kreutzer, telefon: 602 441 400, e-mail: petrkreutzer@spsul.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj.

Kontakt:    Ing. Vladislava Zeilerová: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

                

Nejnižší podání:  490 000,- Kč

Dražební jistota: 49.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 770 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 6. 10. 2016 v 16,00 hod. v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, sál č. 460 - NEVYDRAŽENO


Prohlídky: 20.9.2016 a 27.9.2016 vždy od 13,00 hod.

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 4321 o výměře 751 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Ústí nad Labem-centrum, č.p. 1807, bydlení, umístěná na p.p.č. 4321

zapsaný na listu vlastnictví č. 3373 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

 

Popis a foto nemovitosti:

Nemovitost je samostatně stojící hala situovaná v areálu Západního nádraží, v bezprostřední blízkosti širokého kolejiště a lokomotivního depa. Lokalita je veřejnosti v podstatě nepřístupná, příjezd vede podél kolejiště a drážních objektů, celý areál je uzavřen a střežen.

Stavba má jedno nadzemní podlaží, podle skutečného způsobu užívání se jedná o halu občanské vybavenosti užívanou převážně pro řemeslnou výrobu, opravy a údržbu (v rámci učňovské výuky). Hala má dřevěnou trámovou konstrukci, obvodové stěny jsou hrázděné, dozdívky mají tloušťku 15 cm. Základy bez izolace, vazníková střecha pokrytá svařovanými živičnými pásy na plném bednění, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaných plechů, bleskosvod osazen. Vstupní dveře dvoukřídlé palubkové, vnitřní hladké plné a prosklené do ocelových zárubní, v menším rozsahu původní dveře rámové náplňové do zárubní dřevěných, okna dřevěná zdvojená opatřená mřížemi. Vnější omítky hrubé vápenné, na části pohledových ploch původní spárované hrázděné zdivo, na západní a jižní stěně dodatečná tepelná izolace a strukturovaná omítka. Vnitřní omítky vápenné hladké, v prostorách hygienických zařízení keramické obklady stěn. Podlahy betonové a lepené (PVC), stropy trámové s podhledy převážně zavěšenými (sádrokarton, palubky). Vytápění centrální teplovodní, dvěma nezávislými kotli na plyn (nyní nefunkční a poškozené), radiátory ocelové a litinové, příprava teplé užitkové vody elektrickými bojlery. V objektu je proveden rozvod světelné a motorové elektřiny, studené a teplé vody, kanalizace je přes výtlačnou jímku zaústěna do veřejného řádu.

Stavebně-technický stav je s ohledem na stáří haly (postavena kolem roku 1910) uspokojivý, stavba byla v průběhu minulého století několikrát opravována a modernizována.


Dražba UL


Dražba UL

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2014 / 3.1.2014 | Zveřejnit od-do: 8.2.2017-9.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém