Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 209 v Děčíně-Podmoklech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 209 v Děčíně-Podmoklech

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  3.990.000,- Kč

Dražební jistota: 399.000,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 3.891.000,- Kč

                               

Termín dražby:  11.4.2017 - VYDRAŽENO


Prohlídky:


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 2660/1  o výměře 1705 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň

pozemek: p.p.č. 2661 o výměře 342 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Děčín VI-Letná, č.p. 209:

stavba: Děčín VI-Letná, č.p. 209, občanská vybavenost, umístěná na pozemku p.p.č. 2661

zapsané na listu vlastnictví č. 4792 pro k.ú. Podmokly, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:  

Jedná se o samostatně stojící typickou secesní vilu ze začátku 20. století ve své základní konstrukci nenarušenou. V moderní době v exteriéru a hlavně v interiéru upravenou a přizpůsobenou aktuálnímu účelu a tím byla donedávna pedagogicko-psychologická poradna.

Vila je v zásadě obdélníkový patrový objekt s mnoha předsazenými konstrukcemi se šikmou valbovou střechou klasické nosné konstrukce dřevěného valbového krovu s příslušným pozemkem. Základy jsou pasy z prostého betonu. Vila má 3 podlaží, jedno podzemní, dvě nadzemní a půdu. Půdorys je protáhlý směrem severojižním. Obvodové zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Příčky taktéž a jsou částečně nosné. Omítka je dvouvrstvá vápenocementová štuková hlazená. Fasáda je členěna četnými štukovými prvky. Podlaží jsou oddělená štukovou římsou. Početná okna jsou dřevěná dvojitá s dvojitými dvoukřídlými nadsvětlíky. V prvním nadzemním podlaží jsou opatřena železnými mřížemi a mají plasticky předsazené šambrány. Nadpraží oken jsou zdobena trojúhelníkovými frontony. V druhém nadzemním podlaží jsou frontony nahrazeny nadokenními římsami. Klempířské prvky - parapety, žlaby, svody - jsou v dobrém stavu. Nosná konstrukce střechy je valbový dřevěný krov, který prostupuje do fasády. Střešní krytina na valbové střeše je skládaná z plechových šablon opatřených ochranným nátěrem. Je prostoupena dvěma odvětráními ze sociálních zařízení a čtyřmi nevyužívanými komíny. Jeden vchod do budovy je ze severní strany, ze západní strany je do objektu přistavený jednopodlažní vchod, který lze považovat za hlavní. Dveře jsou masivní dřevěné dvoukřídlé s termálním oknem. Vchod je předsazený masivním žudrem s plechovou střechou mírného spádu. V prvním podzemním podlaží je místnost s plynovou kotelnou, sklady, garáž. V prvním nadzemním podlaží je cca 5 místností, v druhém nadzemním podlaží cca 6 místností, vždy v závislosti na úpravě příček. V obou podlažích jsou sociální zařízení.

Objekt je v dobrém technickém stavu a nachází se v části Děčín VI-Letná, v západní části města při komunikaci Jiřího z Poděbrad.


Dražba - Podmokly

Mapka

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 20.7.2015 / 20.7.2015 | Zveřejnit od-do: 6.2.2017-14.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém