Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 281 v Bílině

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 281 v Bílině

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  990.000,- Kč

Dražební jistota: 99.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 950.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  22. 3. 2018 - VYDRAŽENO


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 232/1 o výměře 485 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

pozemek: p.p.č. 232/2 o výměře 225 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Újezdské Předměstí, č.p. 281, občanská vybavenost umístěna na p.p.č. 232/2

zapsané na listu vlastnictví č. 3165 pro k.ú. Bílina-Újezd, obec Bílina, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Nemovitost je umístěna jako řadový koncový objekt v pravidelné zástavbě Palackého ulice, u místní komunikace procházející městem, v jeho okrajové části zvané Újezd. Od ulice je oddělena chodníkem a krajnicí komunikace.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený objekt, s nízkou sedlovou střechou postavený v roce 1951. Objekt je zděný z klasického převážně cihlového zdiva, stropy jsou v celém objektu rovné, v 1.PP hurdiskové, v 1. NP jsou stropy tvořené dřevěnými příhradovými vazníky s heraklitovým podhledem, střešní krytina je z plechových šablon, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Napojení objektu na síť elektro 220/380 V, vodovodu, kanalizace, plynovodu a telefonu.

Technický stav objektu je průměrný.


dražba

Mapka

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 20.7.2015 / 20.7.2015 | Zveřejnit od-do: 27.4.2018-28.4.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém