Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 3400 v Chomutově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 3400 v Chomutově

 

Správce nemovitosti: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

 

Kontakt: Irena Kalašová, pracovnice školy, telefon: 474 471 138, e-mail: irena.kalasova@esoz.cz

 

Dražebník: Top Credit, a.s.

Kontakt:     Martin Čech, telefon: 777 748 447, e-mail: cech@topcredit.cz

                  Jaroslav Bouda, telefon: 777 880 048, e-mail: J.Bouda@topcredit.cz

  

Nejnižší podání:  3 100 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem: 3 100 000,- Kč

                                  

Termín dražby:  23. 6. 2015 - vydraženo

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 2225/1 o výměře 333 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba:

Chomutov, č.p. 3400, jiná stavba

stavba: Chomutov, č.p. 3400, jiná stavba, umístěná na pozemku p.č. 2225/1 a 2225/2 (LV 1396) 

pozemek: p.p.č. 2226/1 o výměře 805 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha 

pozemek: p.p.č. 2226/2 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 13029 pro k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti: www.topcredit.cz

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2015 / 27.4.2015 | Zveřejnit od-do: 13.8.2015-14.8.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém