Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 415 v Děčíně - Boleticích nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 415 v Děčíně-Boleticích nad Labem

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  950 000,- Kč

Dražební jistota: 95.000,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 950 000,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. 10. 2016 v 11,15 hod. v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje, sál č. 460 - VYDRAŽENO


Prohlídky: 13.9.2016 od 8,00 hod. a 20.9.2016 od 12,30 hod.


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.č. 877/26  o výměře 394 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Děčín XXXII-Boletice nad Labem, č.p. 415, občanská vybavenost, umístěná na pozemku p.č. 877/26

zapsané na listu vlastnictví č. 95 pro k.ú. Boletice nad Labem, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:  

Oceňovaný objekt občanské vybavenosti se nachází v okrajové, jižní části města - v Boleticích nad Labem, v ulici Studniční, ve smíšené zástavbě panelových domů, objektů občanské vybavenosti a rodinných domů. Příjezd a přístup je zajištěn z veřejné komunikace. Vzdálenost do centra města je přibližně 3,5 km, nejbližší železniční stanice Boletice nad Labem cca 0,8 km, zastávka MHD do 100 m.

Z hlediska oceňování se jedná o méně atraktivní lokalitu v okrajové části města.

Jedná se o nepodsklepený, patrový objekt občanské vybavenosti. Konstrukčně jde o montovanou dvouplášťovou stavbu ze sendvičových panelů s plochou střechou. S výjimkou plynu je stavba napojena na kompletní IS. V přízemí budovy, které bylo využíváno jako kadeřnický salon, je vstupní vestibul s otevřeným schodištěm do druhého patra, provozovna kadeřnictví, sociální zázemí, kanceláře, čekárna. V patře, které sloužilo jako fotoateliér s učebnami a dalším zázemím, jsou učebny, sociální zařízení, dílna, laboratoř a fotografické studio.

Budova je v dobrém stavebně technickém stavu odpovídajícím pravidelné údržbě.


Boletice nad Labem 415

 

Boletice nad Labem 415

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 28.7.2016 / 28.7.2016 | Zveřejnit od-do: 20.10.2016-21.10.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém