Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 713 a budova bez čp/če s pozemky v Roudnici nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 713 a budova bez čp/če s pozemky v Roudnici nad Labem

 

Správce nemovitosti: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace

Kontakt: Mgr. Helena Všetečková, telefon: 603 504 878, e-mail: vseteckova.h@gmail.com

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  4,498.460,- Kč

Dražební jistota: 449.846,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 4.150.460,- Kč

                                  

Termín dražby:  6. 5. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky: pátek 16. 4. 2021 a pátek 23. 4. 2021 vždy od 09,00 hod. do 09,30 hod.


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.č. 2003/1 o výměře 559 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: ochranné pásmo nem. kult. památky, památkové zóny, rezervace, nem. nár. kult. památky

součástí je stavba: Roudnice nad Labem, č.p. 713, občanská vybavenost, umístěna na p.č. 2003/1

pozemek: p.č. 2003/10 o výměře 769 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: ochranné pásmo nem. kult. památky, památkové zóny, rezervace, nem. nár. kult. památky

součástí je stavba: bez čp/če, průmyslový objekt, umístěna na p.č. 2003/10

pozemek: p.č. 2003/11 o výměře 379 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: manipulační plocha, způsob ochrany: ochranné pásmo nem. kult. památky, památkové zóny, rezervace, nem. nár. kult. památky

zapsané na listu vlastnictví č. 3036 pro k.ú. Roudnice nad Labem, obec Roudnice nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Areál, ve kterém se nachází oceňované objekty, leží v jižní části města. Z dálnice D8 směrem na Prahu se sjede na silnici 240, která se v Roudnici nad Labem jmenuje Žižkova ulice. Areál učiliště je na pravé straně zkraje města. Vjezd do areálu je z ulice Pracnerova, do které se odbočí z Žižkovy ulice doprava. Oceňované objekty leží v jižním cípu areálu.

Budova pro odborný výcvik č.p. 713

Jedná se o nepodsklepenou cihlovou budovu obdélníkového tvaru se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Je orientovaná v podélné ose sever-jih. Schodišťový prostor rozšiřuje půdorys. Uprostřed objektu je větrací světlík ve střeše zasklený. Užitná plocha 2 NP je rozšířena o zastřešenou vyvýšenou prosklenou verandu osazenou na železobetonové konzole. Vchod je ze dvora areálu na východní straně.

Základy jsou betonové pásy. Zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní omítky jsou vápenocementové štukové. V 1 NP jsou šatny, sprchy, WC a sklady. Ve 2 NP mimo sociální místnosti jsou kanceláře, odpočinková místnost, jídelna, kuchyň a učebny a dílny. V sociálních místnostech a v kuchyni jsou keramické obklady. Na chodbách je ochranný omyvatelný nátěr. Stropy jsou železobetonové monolitické. Podlahy jsou betonové. Nášlapnou vrstvou je dlažba nebo PVC. Schodiště je levotočivé trojramenné obloukové s dvěma mezipodestami. Jedná se o jednostranně vetknutou železobetonovou schodišťovou desku včetně schodišťových stupňů. Stupně jsou obloženy. Zábradlí je železné ozdobné s dřevěným madlem. Okna jsou převážně dřevěná dvoukřídlá zdvojená špaletová s nadsvětlíkem. V 1 NP jsou opatřena mřížemi. Dveře jsou dřevěná v ocelových zárubních. Vnější omítky jsou vápenocementové štukové. Střecha je sedlová. Nosnou konstrukcí je krov. Krytina je skládaná z keramických tašek na laťování. Střecha je po obou stranách opatřena vikýři. Na každé straně jsou čtyři komíny. Komínová lávka. Topení je ústřední plynové s dvěma kotli. Klempířské prvky - oplechování parapetů, žlaby, svody - jsou z pozinkovaného plechu, funkční hromosvod. Elektro. Vodovod. Kanalizace. Plyn. Podlahy, omítky vnější a vnitřní v 1 NP jsou ve špatném stavu.

Přístavba budovy pro odborný výcvik

Jedná se o jednopodlažní objekt s půdorysem ve tvaru "L", který je přimknut ke školní budově na jižní stěně. Slouží jako prodejna a dílna a sklad. Vchod je z ulice Žižkova opatřený mříží. Okna jsou výkladky v ocelových rámech. Základy jsou betonové pásy. Zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenocementové štukové. Podlaha je betonová, částečně bez dlažby. Strop je sádrokartonový. Střecha je pultová trámová s bedněním. Krytinou je asfaltová lepenka. Žlab i svod z pozinkovaného plechu. Elektro.

Budova bez čp/če pro odborný výcvik tzv. slévárna

Jedná se o částečně podsklepenou budovu ze smíšeného zdiva s několika trakty. V rámci areálu se nachází v jeho jižním sektoru. Jedná se o zalomený půdorys podobný obdélníku a kosodélníku. Jižní trakt je částečně podsklepen a na něj navazující jihovýchodní trakt také.

Základy jsou kamenné. Zdivo je smíšené na maltu vápennou. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné. V. 1. NP jsou prostory pro průmyslové využití. V obou traktech jsou pomocné prkenné stropy někde na původních dřevěných průvlacích. Podlahy jsou betonové a na dlažbu. Okna jsou plastová, kovová i dřevěná. Objekt je opatřen několika pojízdnými ocelovými vraty. Střecha je sedlová. Nosnou konstrukcí jsou ocelové vazníky. Krytina je skládaná z keramických tašek na laťování i z plechů. Topení je ústřední nefunkční. Klempířské prvky – oplechování parapetů, žlaby, svody – jsou z pozinkovaného plechu a funkční pouze částečně. Hromosvod. Elektro. Vodovod. Kanalizace. Všechny prvky včetně výrobního zařízení jsou ve velmi špatném stavu. Výjimku tvoří východní líc jihovýchodního traktu. Je opatřen platovými okny a opravenou fasádou. 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 24.1.2019 / 28.1.2021 | Zveřejnit od-do: 5.2.2020-26.5.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém