Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 719 v České Kamenici

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 719 v České Kamenici

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 2.670.000,- Kč

Dražební jistota: 267.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 2.620.000,- Kč

                                  

Termín dražby: 26. 1. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky:

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 832 o výměře 567 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: památková zóna -budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území

součástí je stavba: Česká Kamenice, č.p. 719, občanská vybavenost, umístěna na st. 832

pozemek: p.č. 677/3 o výměře 1706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, způsob ochrany: památková zóna -budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území

zapsané na listu vlastnictví č. 1866 pro k.ú. Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Oceňovaná nemovitost se nachází v centru České Kamenice v ulici Nádražní při hlavní objízdné komunikaci vedoucí na Liberec a Rumburk, těsně před odbočkou na Huníkov
a Žandov. Objekt je postaven po levé straně od komunikace. Jedná se o bývalou školku, později školu zvláštního režimu. Objekt byl postaven v roce 1970 a jeho údržba je mírně zanedbaná. V posledních letech budova nebyla využívána. Interiéry jsou zachovalé, čisté, nezničené. Okolí budovy působí dosti neutěšeně. Objekt je v mírně zhoršeném stavebně technickém stavu, ale bez velkých investic lze objekt zprovoznit. Pozemek p.č. 677/3 je sice oplocen, ale plot je v tak desolátní stavu, že nemá žádnou hodnotu a nebude v tomto posudku oceňován.

Zděná plně podsklepená budova, postavená na základových pasech, obvodové zdivo je zděné z cihel, střecha plochá, krytina živičná, okna dřevěná zdvojená, dveře náplňové, podlahy betonové, podlahové krytiny PVC, dlažby, schodiště žulové se zábradlím, soc, zařízení standardní, omítky venkovní břizolit stříkaný, vnitřní vápenocementové, topení ústřední na plynové kotle, ohřev vody z el. bojlerů. Objekt je napojen na veřejný rozvod vody, elektřiny, kanalizace, plynu.

Dispozice:

Vlevo - vstup, zádveří, místnost s vývodem pro umyvadlo, vstup do sklepa, učebna, 3x WC+umyvadla, šatna, skladová místnost, učebna, sklad, sklad, schodiště a podschodišťový prostor.

Vpravo - místnost s počítač. rozvody, šatna, sklad, sklad, schodiště s podschodišťový. prostorem, učebna, 3x WC + umyvadla, učebna.

Suterén: schodiště, chodba, bývalá kotelna na TP, bývalé sklady uhlí,nová plynová kotelna, 2x kotel, ohřev TUV, sklady, sklepní místnosti, umývárny, šatny, WC + umyvadla.

Stáří objektu 49let. Objekt je zanedbaný.

Vedlejší stavba - přístavek kotelny z pravé strany od vchodu při boční štítové zdi. Stavba je zděná, postavená na zákl. pasech s pultovou střechou, krytina živičná, omítka břizolit, podlaha betonová, dveře chybí, instalace chybí. Stavba je ve špatném stavu.

Asfaltové ploch před vchodem do budovy a příjezdová komunikace poškozené, zvětralé téměř dožité.


 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 719 v České Kamenici

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 8.7.2019 / 28.1.2021 | Zveřejnit od-do: 15.1.2020-29.1.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém