Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - budova č.p. 941 v Rumburku

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: budova č.p. 941 v Rumburku

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  440 000,- Kč

Dražební jistota: 44.000,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 440 000,- Kč

                                  

Termín dražby:  11.4.2017 - VYDRAŽENO 


Prohlídky:


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.č. 1694  o výměře 1481 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Rumburk 1, č.p. 941, bydlení, umístěná na pozemku p.č. 1694

pozemek: p.č. 1695 o výměře 511 m2, druh pozemku: ostatní plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 2410 pro k.ú. Rumburk, obec Rumburk, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:  

Oceňovaný objekt bydlení se nachází v širším centru města, v ulici Kotvové, ve smíšené zástavbě objektů občanské vybavenosti, rodinných a bytových domů, přibližně 280 m jižně od centrálního náměstí. Příjezd a přístup je zajištěn z veřejné komunikace, nejbližší železniční stanice Rumburk a autobusové nádraží cca 1 km.

Z hlediska oceňování se jedná o průměrnou lokalitu v širším centru města.

Jedná se o nepodsklepený, patrový objekt bez obytného podkroví. Stavba je v KN evidována jako objekt bydlení, ale svým charakterem tomu neodpovídá - jedná se o budovu pro skladové a výrobní účely. Stavba je zděná, zastřešená sedlovou střechou s vazníkovým krovem, má obdélníkový půdorys. K datu ocenění je objekt prázdný, sporadicky využívaný jako prostor pro skladování a jako garáže. v přízemí budovy jsou tři garáže, kanceláře, sociální zázemí (koupelna s WC), ve druhém podlaží jsou dvě haly.

Stavebně technický stav objektu je průměrný až zhoršený, s výjimkou nové střešní krytiny a krovu a drobných stavebních úprav v přízemí budovy jsou konstrukční prvky převážně zastaralé, s poměrně vysokým opotřebením. Stavba je napojena na obecní vodovod, má dvě samostatné přípojky elektro, odkanalizování do veřejné kanalizace a plynovou přípojku. Využití budovy je bez rekonstrukce možné pouze v přízemí, haly ve druhém NP je nutné zrekonstruovat.

Celkové hodnocení objektu - zhoršený stavebně technický stav, bez rekonstrukce využitelné pouze 1 NP.


Rumburk 941

 


 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 28.7.2016 / 28.7.2016 | Zveřejnit od-do: 23.7.2017-25.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém