Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - bývalý dílenský areál v Duchcově

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná 

Předmět dražby: soubor nemovitých a movitých věcí (bývalý dílenský areál) v Duchcově


Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Hynek Mach, telefon: 607 212 667, e-mail: mach@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Vlašimská, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 19.990.000 Kč

Dražební jistota: 1.990.000 Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 16.838.850 Kč

                                  

Termín dražby:  6. června 2024 od 11 hod. v budově "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, č. dv. 460


Prohlídky: 15. 5. a 23. 5. 2024 vždy 9,00 - 10,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov :

pozemek: p. č. 1073/1 o výměře 305 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku: p. č. 1073/1

pozemek: p. č. 1074/1 o výměře 181 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku: p. č. 1074/1

pozemek: p. č. 1075/1 o výměře 1717 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha

pozemek: p. č. 1075/3 o výměře 141 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku: p. č. 1075/3

pozemek: p. č. 1075/7 o výměře 128 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: p. č. 1075/7

pozemek: p. č. 1075/8 o výměře 135 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: p. č. 1075/8

pozemek: p. č. 1075/9 o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha

pozemek: p. č. 1076 o výměře 435 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Duchcov, č. p. 1319, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: p. č. 1076

pozemek: p. č. 1077 o výměře 406 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku: p. č. 1077

obec Duchcov, k. ú. Duchcov, zapsaných na LV č. 4514 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj.

buňka stavební, inv. číslo HM 001637

buňka stavební, inv. číslo HM 001638

plynový kotel kondenzační VICTRIX PRO 55, inv. číslo HM 001639

kotel Baxi Nuvoi 280i kombi, inv. číslo DDHM 001281

elektrické ovládání vrat Entry Com, inv. číslo DDHM 001280

kotel VIADRUS Garde, inv. číslo DDHM 001282

nástěnný axiální ventilátor, inv. číslo DDHM 001283


Popis nemovitosti:

Jedná se o menší areál bývalého SOU stavební Duchcov, který je situován v okrajové lokalitě města Duchcov poblíž lesoparku Habeš a poblíž nádrže Barbora, v zastavěné lokalitě města. Areál je bez uživatelů (nájemců), některé objekty jsou po částečných rekonstrukcích, převážná většina objektů je přízemní řadová bez podsklepení. Areál je uživatelný bez větších závad, většina objektů je multifukční. Do areálu je vjezd dvěma branami z ul. Tyršova a je zde zavedeno elektro, vodovod, kanalizace a plyn.

Administrativní budova č.p. 1319 na pozemku p. č. 1076

Jedná se o samostatně stojící zděný admin. objekt. Střecha je sedlová s malým spádem. Objekt má 1. NP a 2. NP. Není podsklepený. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou převážně s PVC. Obvodový plášť tvoří cihelné zdivo. Topení je ÚT s centrální plynovou kotelnou. Omítky jsou vápenné. Propojení obou poschodí vnitřním schodištěm chybí.

Dispozice:

1. NP - garáž, šatna, šatna, denní místnost, umývárna, sklad, soc. zařízení, výdejna, chodba, plynová kotelna

2. NP - soc. zařízení, schodiště vedené z úrovně terénu, 8 kanceláří, zasedací místnost, umývárna, kuchyně archiv, chodba.

Stavební buňky

Jedná se o bývalé stavební buňky bez základů. Střecha je plochá se živičnou krytinou. Dveře jsou dřevěné, okno je dřevěné zdvojené. Elektro je 220 V. Ostatní inž. sítě nejsou zavedeny. Buňky jsou v horším stavebně technickém stavu.

Klempířská dílna na pozemku p. č. 1075/3

Jedná se o samostatně stojící stavbu klempířské dílny. Obvodový plášť haly tvoří železobetonové pilíře, mezi kterými jsou cihelné i pórobetonové vyzdívky. Podlahy jsou betonové s nátěrem. Střecha je sedlová s mírným spádem. Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové příhradové vazníky, na kterých jsou uloženy ocelové vazničky. Vrata jsou dřevěná, okna jsou dřevěná zdvojená. Je zavedeno elektro 380/220 V.

 

Autoklempířská dílna na pozemku p. č. 1073/1

Jedná se o řadovou koncovou stavbu.

 

Truhlářská dílna na pozemku p. č. 1074/1

Jedná se o zděnou přízemní nepodsklepenou stavbu truhlářské dílny. Je řadová vnitřní. Střecha je sedlová s mírným spádem. Střešní krytinu tvoří ocelové šablony. Oplechování je z Pz Plechů. Část vnitřních omítek je poškozená. Podlahy jsou betonové s nátěrem. Okna jsou převážně pevná z Luxferů. Topení je ÚT. Vstup do kanceláře mistra je po ocel. schůdkách. Kancelář je v jiné výškové úrovni.

Dispozice: dílna, kancelář mistra, soc. zařízení

 

Ruční truhlářská dílna na pozemku p. č. 1075/7

Jedná se o zděnou řadovou vnitřní budovu. Není podsklepená a je přízemní. Střecha je sedlová s mírným spádem. Krytina je plechová. Oplechování je z Pz plechů. Omítky jsou vápenné. Okna jsou z luxferů a dřevěná zdvojená. Dveře jsou dřevěné. Vstup je po venkovních ocel. schodech.

Dispozice: kancelář mistra s umývátkem se studenou vodou, dílna

 

Ruční kovo dílna na pozemku p. č. 1075/8

Jedná se o novou přístavbu kovo dílny. Je přízemní nepodsklepená. Obvodové zdivo je cihelné. Střecha je sedlová s mírným spádem. Nosná konstrukce střechy je z dřevěných sbíjených vazníků. Krytina je z ocel. plechů. Oplechování je z Pz plechů. Omítky jsou vápenné. Podlahy jsou betonové. Okna jsou dřevěná zdvojená a pevná z luxferových tvárnic. Vytápění je ÚT s plyn. kotlem.

Dispozice: kancelář mistra vč. prostoru pro vytápění, dílna

Sklady se sociálním zařízením na pozemku p. č. 1077

Jedná se o zděnou přízemní nepodsklepenou budovu. Je řadová vnitřní. Střecha je pultová se živičnou krytinou. Okna jsou převážně pevná z luxferových tvárnic. Podlaha je s PVC. Vchod je z betonové rampy. Topení je ÚT.

Dispozice: šatna, 3 x sklad, kancelář, chodba

 

Sklad a prodej na pozemku p. č. 1077

Jedná se o řadový vnitřní objekt. Je přízemní s pultovou střechou. Krytina je živičná. Oplechování je úplné. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlaha je s PVC. Podél celé obvodové stěny je vedena betonová rampa. Vstup do budovy je ocelovým venkovním schodištěm.

Dispozice: sklad a prodej, WC s umývátkem.

 

Trafostanice na pozemku p. č. 1077

Jedná se o řadový koncový zděný objekt trafostanice s přístupem z chodníku. Střecha je plochá se živičnou krytinou. Vrata jsou ocelová, okna jsou z Luxferů. Součástí trafostanice je transformátor 22 kV na 0,40 kV. Transformátor není předmětem tohoto ocenění, je ve vlastnictví ČEZ.

 

Malířská dílna na pozemku p. č. 1077

Jedná se o přízemní nepodsklepenou budovu. Jde o bývalou truhlárnu. Obvodové zdivo je cihelné, střecha je pultová se živičnou krytinou. Je řadový vnitřní. Podél celého objektu je provedena betonová rampa. Dveře jsou dřevěné, okna jsou pevná Luxfery a dřevěná zdvojená.

Dispozice: dílna, soc. koutek s umyvadlem a sezení mistra

 

Instalatérská dílna na pozemku p. č. 1077

Jedná se o samostatně stojící zděný objekt - budovu. Je přízemní bez podkroví. Střecha je sedlová s mírným spádem. Krytina je Bramac. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře jsou dřevěné. Podlahy jsou betonové s nátěrem.

Dispozice: kancelář mistra s umývátkem, dílna

 

Pozemky

Jedná se o rovinné až mírně svažité pozemkové parcely. Jsou pokryté silničními železobetonovými panely. Přístupy na veřejnou komunikaci jsou bez závad. Jsou napojitelné na inženýrské sítě.

 

Movité věci vyjma stavebních buněk jsou oceňovány jako součást stavebního areálu.


 

Veřejná dražba dobrovolná - bývalý dílenský areál v Duchcově

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Vlašimská
Vytvořeno / změněno: 31.10.2023 / 31.10.2023 | Zveřejnit od: 31.10.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém