Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - bývalý školní areál v Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: bývalý školní areál v Ústí nad Labem

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Top Credit, a.s.

Kontakt:     Martin Čech, telefon: 777 748 447, e-mail: cech@topcredit.cz

                  Jaroslav Bouda, telefon: 777 880 048, e-mail: J.Bouda@topcredit.cz

  

Nejnižší podání:  49 600 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem: 49 600 000,- Kč

                                  

Termín dražby:  9. 12. 2014 - nevydraženo, nový termín nebyl dosud stanoven

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.p.č. 4921/22 o výměře 3920 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Ústí nad Labem-centrum, č.p. 2702, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.p.č. 4921/22 

pozemek: p.p.č. 4921/27 o výměře 106 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba

bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku p.p.č. 4921/27 

pozemek: p.p.č. 4921/1 o výměře 15834 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň

pozemek: p.p.č. 4921/30 o výměře 4363 m2,  druh pozemku: ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 11857 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti: www.topcredit.cz

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 25.9.2014 / 25.9.2014 | Zveřejnit od-do: 27.4.2015-28.4.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém