Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - chatka s pozemky ve Staré Olešce

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: chatka a pozemky ve Staré Olešce

 

Správce nemovitosti: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

 

Kontakt: Mgr. Milan Soukup, ředitel školy, telefon: 412 151 432, e-mail: reditel@sosruska.cz

 

Dražebník: Top Credit, a.s.

Kontakt:     Martin Čech, telefon: 777 748 447, e-mail: cech@topcredit.cz

                  Jaroslav Bouda, telefon: 777 880 048, e-mail: J.Bouda@topcredit.cz

  

Nejnižší podání:  96 000,- Kč

 

Oceněno znaleckým posudkem: 96 000,- Kč

                                  

Termín dražby: 17. 6. 2014 - nevydraženo, nový termín nebyl dosud stanoven

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

chatka umístěna na st.p.č. 338 (pozemek cizího vlastníka), chatka není zapsána v KN

zbylé základy po demontované chatce, které jsou částečně umístěny na st.p.č. 339/1 a částečně na st.p.č. 339/2 (pozemek cizího vlastníka)

pozemek: st.p.č. 339/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

pozemek: p.p.č. 461/7 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 428 pro k.ú. Stará Oleška, obec Huntířov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti: www.topcredit.cz

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2014 / 3.1.2014 | Zveřejnit od-do: 22.4.2015-23.4.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém