Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - garáž s pozemky v Ústí nad Labem - Bukov

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí - garáž s pozemky v Ústí nad Labem - Bukov


Správce nemovitosti: Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Kontakt: Pavla Preisslerová, telefon: 475 240 065, 773 792 709, e-mail: pavlapreisslerova@spsul.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt: Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  1.000.000,- Kč

Dražební jistota: 100.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 934.520,- Kč

                                  

Termín dražby:  26. 5. 2022 v 9,30 hod.                     VYDRAŽENO

budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460


Prohlídky: 3. 5. 2022 a 10. 5. 2022 vždy od 10,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a staveb:

pozemek: p. č. 1017/111 o výměře 2927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha

pozemek: p. č. 1017/98 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če,  garáž, umístěná na pozemku p. č. 1017/98

obec Ústí nad Labem, k. ú. Bukov, zapsané na LV č. 1503 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj.

sklad. montovaná plechová hala "A" na pozemku p. č. 1017/111 v k. ú. Bukov

sklad. montovaná plechová hala "B" na pozemku p. č. 1017/111 v k. ú. Bukov


Popis a foto nemovitosti:

Nemovitost je krajní řadová jednopodlažní garáž umístěná v k. ú. Bukov poblíž většího garážového dvoru na Bukově při Slovanské komunikaci.
Základy tvoří betonové pásy. Obvodové zdivo je zděné tl. 30 cm.  Strop je železobetonový. Střešní krytinu tvoří asfaltové pásy. Žlaby a svody pozinkované, poničené. Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné. Vrata jsou dvoje -  kovová dvoukřídlá, okno luxferové, dveře nejsou. Podlaha je betonová, vyspádovaná. Do garáže není připojen elektrický proud.
Technický stav - je předpoklad provedení rekonstrukčních prací. 
Pozemek p. č. 1017/111 s mírným sklonem, obsahuje zpevněnou vyasfaltovanou plochu. Na pozemku se vyskytují pouze nekulturní nálety dřevin. Při jihovýchodní hranici jsou na cca 50 m2 umístěny dvě mobilní skladové buňky nulové hodnoty ve velmi špatném stavu umístěné na dřevěných trámech.


Dražba Bukov

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 20.4.2022 / 20.4.2022 | Zveřejnit od-do: 26.4.2022-20.6.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies