Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná - bývalý hraniční přechod v Rumburku - Horním Jindřichově

 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý hraniční přechod) v Rumburku - Horním Jindřichově


 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace, www.krajskamajetkova.cz

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt: Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  34.642.000,- Kč

Dražební jistota: 3.464.200,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem:

ZP - objekty areálu celnice s pozemky: 17.300.000,- Kč

ZP - ČOV, vnitřní komunikace, VO, dešťová kanalizace, oplocení, přípojky: 10.000.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  9. 3. 2023 v 11,30 hod.                     

budova "A" Krajského úřadu Ústeckého kraje, 4. patro, č. dv. 460


Prohlídky: 15. 2. a 21. 2. 2023 vždy od 10,00 hod.


Více informací naleznete na           www.postaonline.cz/cadrvd/             30 dní před konáním dražby


Soupis pozemků a budov :

pozemek: p.č. 1143/15 o výměře 10766 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
pozemek: p.č. 1143/16 o výměře 1615 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/17 o výměře 12440 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 1143/19 o výměře 12695 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 1143/22 o výměře 404 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/25 o výměře 11056 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/27 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/28 o výměře 618 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 1143/34 o výměře 487 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 1143/35 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/36 o výměře 2981 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/37 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/38 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/39 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/40 o výměře 643 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/41 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/42 o výměře 3640 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/43 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/44 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/46 o výměře 3257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/47 o výměře 624 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/48 o výměře 813 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/49 o výměře 227 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/50 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/51 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/52 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/53 o výměře 2393 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/54 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/56 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
pozemek: p.č. 1143/57 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/57
pozemek: p.č. 1143/58 o výměře 606 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba:  Rumburk 2 - Horní Jindřichov, č.p. 138, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č: 1143/58
pozemek: p.č. 1143/59 o výměře 47 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/59
pozemek: p.č. 1143/60 o výměře 160 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/60
pozemek: p.č. 1143/61 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/61
pozemek: p.č.. 1143/62 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/62
pozemek: p.č. 1143/63 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/63
pozemek: p.č. 1143/64 o výměře 581 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba:  Rumburk 2 - Horní Jindřichov, č.p. 134, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/64
pozemek: p.č. 1143/65 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/65
pozemek: p.č. 1143/66 o výměře 500 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/66
pozemek: p.č. 1143/67 o výměře 43 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/67
pozemek: p.č. 1143/68 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,

součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: 1143/68
pozemek: p.č. 1143/69 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
pozemek: p.č. 1143/71 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsaných na LV č. 2892 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.


 Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o areál objektů a venkovních úprav v Horním Jindřichově. V dobách minulých sloužil jako celnice s pasovou kontrolou na Německých hranicích s kompletním zázemím. Areál není oplocený. Středem areálu vede komunikace, která není ve vlastnictví Ústeckého kraje. 

Provozní objekt čp. 134 na ppč. 1143/64
Jedná se o zděný samostatně stojící objekt. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce tvoří nosné sendvičové panely a dřevěné nosné sloupy podpírající ocelové překlady. Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosné stropní sendvičové panely.  Dřevěné nosné sloupy jsou obloženy SDK. Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Schodiště jsou dvě - ocelová schodnicová. Střešní krytina je z TiZn plechů. Ve stěnových panelech je tepelná izolace z minerálních vláken. Oplechování je z TiZn plechů. Podlahy jsou keramické a se zátěžovými koberci. Okna jsou plastová zdvojená. Vstupní dveře jsou plastové s bezpečnostním sklem. Okna do místností pro zadržené jsou hliníková s drátosklem a tepelně izolačním sklem. Topení je ÚT převážně podlahové. Střešní krytina je plechová.
Dispozice:
1. NP - schodiště, chodba, výslechy prohlídky, vrácené osoby, zadržené osoby, vyšetřovatelská služba, služebna 1, sklad, služebna 2, technická místnost, zbraně, referent vedoucího skupiny, předsíň, WC, předsíň, 2 místnosti pro zadržené, 2 místnosti s přepážkami, odbavovací hala, pokladna, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, WC imobilní, WC ženy, WC muži, úklid, vedoucí odbavení, sklad zadržených věcí, chodba, schodiště, diskrétní místnost, strojovna topení a TUV, rozvaděče
2. NP - schodiště, chodba, šatna muži, šatna ženy, umývárna ženy, WC ženy, denní místnost, umývárna muži, WC muži, předsíň WC muži, chodba, sklad, telefonní ústředna, sklad, úschovna, sklad, sklad, zasedací místnost, kancelář, chodba, přednosta, zástupce přednosty, kancelář, schodiště, úklid.
Objekt v době prohlídky sloužil jako ubytovna.

Provozní objekt čp. 138 na ppč. 1143/58
Jedná se o zděný samostatně stojící objekt. Základy jsou betonové. Svislé nosné konstrukce tvoří nosné sendvičové panely a dřevěné nosné sloupy podpírající ocelové překlady. Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosné stropní sendvičové panely.  Dřevěné nosné sloupy jsou obloženy SDK. Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými vazníky. Schodiště jsou dvě - ocelová schodnicová. Střešní krytina je z TiZn plechů. Ve stěnových panelech je tepelná izolace z minerálních vláken. Oplechování je z TiZn plechů. Podlahy jsou keramické a s zátěžovými koberci. Okna jsou plastová zdvojená. Vstupní dveře jsou plastové s bezpečnostním sklem. Okna do místností pro zadržené jsou hliníková s drátosklem a tepelně izolačním sklem.
Dispozice:
1. NP - schodiště, chodba, výslechy prohlídky, vrácené osoby, zadržené osoby, vyšetřovatelská služba, služebna 1, sklad, služebna 2, technická místnost, zbraně, referent vedoucího skupiny, předsíň, WC, předsíň, 2 místnosti pro zadržené, 2 místnosti s přepážkami, odbavovací hala, pokladna, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, místnost s přepážkami, chodba, zádveří, WC imobilní, WC ženy, WC muži, úklid, vedoucí odbavení, sklad zadržených věcí, chodba, schodiště, diskrétní místnost, strojovna topení a TUV, rozvaděče
2. NP - schodiště, chodba, šatna muži, šatna ženy, umývárna ženy, WC ženy, denní místnost, umývárna muži, WC muži, předsíň WC muži, chodba, sklad, telefonní ústředna, sklad, úschovna, sklad, sklad, zasedací místnost, kancelář, chodba, přednosta, zástupce přednosty, kancelář, schodiště, úklid.
Kontrola bez čp. a če na parcele ppč. 1143/62 a 1143/63
Jedná se o přízemní dva objekty se samostatným přestřešením na ocelových sloupech. Střešní krytina plechová - chybí. Oplechování TiZn-chybí. Střecha u objektů je ocel. konstrukce s dřevěnou výplní s živičnou krytinou. Vnitřní omítky jsou štukové, podlahy jsou keramické. Okna chybí, topení chybí. Vstup je přes ocelové venkovní schodiště. Oba objekty mají zděnou podezdívku. Oba jsou poškozené, částečně opravené, neužívatelné. Jsou situovány na vjezdu do areálu ze směru od SRN.

Kontrola bez čp. a če. na parcele ppč. 1143/62 a 1143/63

Jedná se o přízemní dva objekty se samostatným přestřešením na ocelových sloupech. Střešní krytina plechová - chybí. Oplechování TiZn-chybí. Střecha u objektů je ocel. konstrukce s dřevěnou výplní s živičnou krytinou. Vnitřní omítky jsou štukové, podlahy jsou keramické. Okna chybí, topení chybí. Vstup je přes ocelové venkovní schodiště. Oba objekty mají zděnou podezdívku. Oba jsou poškozené, částečně opravené, neužívatelné. Jsou situovány na vjezdu do areálu ze směru od SRN.

Koncová kontrola bez čp. a če. na ppč. 1143/65
Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s přestřešením na ocelových sloupech. Je po provedené celkové rekonstrukci. Objekt je cihlový s živičnou krytinou. Okna jsou plastová zdvojená. Dveře jsou plastové prosklené. Podlahy jsou keramické. Omítky jsou vápenné. Fasáda je zateplená. Topení je el. akumulační. Součástí jsou prohlídkové ocelové venkovní schody s rampou. Přestřešení je s ocel. krytinou.

Kontrolní hala bez čp. a če. na ppč. 1143/66
Jedná se o samostatně stojící zděnou halu pro kontrolu nákl. automobilů. Je situována uprostřed areálu. Je přízemní nepodsklepená. Střecha je pultová a plochá s plechovou krytinou. Vnitřní omítky jsou vápenné. Fasáda je zateplená. Podlahy jsou betonové a s dlažbou. Vrata jsou zasouvací s el. ovládáním. Zdrojem TUV je el. průtokový ohřívač. Součástí nemovitosti je montážní jáma o rozměrech 17,62*0,90 m. Další součástí je nůžková zvedací plošina o rozměrech 3,00*4,00 m. Jsou zavedeny inž. sítě. Objekt je užíván nájemcem.
Původní dispozice: kontrolní hala, odbavovací pult, sklad ČR, sklad SRN, kancelář, WC, garáž+NZ

Kontrola na výjezdu s váhou bez čp. a če. na ppč. 1143/56 a 1143/57
Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s přestřešením. Původní dispozice: kancelář, WC, předsíň. Je ve stavu s nutnou rekonstrukcí. Střešní krytina na přestřešení chybí. Fasáda je opadaná. Okna jsou plastová zdvojená. Vstup je po venkovních ocel. schodech. Podlaha je z ker. dlažby. Je zavedeno elektro, vodovod a kanalizace. Vytápění je el. přímotopy. Objekt je v neužívatelném stavu. Součástí je venkovní váha, pravděpodobně nefunkční, delší dobu neužívaná. 

Garáž bez čp. a če. na ppč. 1143/59
Jedná se o samostatný objekt, který dříve sloužil jako kontrola osobních aut. Není podsklepený a má 1. NP. Střecha je plochá se živičnou krytinou. Fasáda je zateplená, vnitřní omítky jsou vápenné. Podlaha je betonová. Je zde montážní jáma 1,50*6,75*1,40 m. Okna jsou plastová s dvojsklem. Vrata jsou zasouvací. Topení je el. akumulační. Oplechování je z TiZn plechů. Hromosvod je osazen. Objekt je po celkové rekonstrukci.

Objekt fotokontroly bez čp. a če. na pozemku ppč. 1143/60
Jedná se o samostatný objekt, který sloužil jako fotokontrola. V současné době slouží jako kanceláře se zázemím. Je přestřešen ocel. konstrukcí. Dispozice: 3 kanceláře, zádveří, WC, umývací kout. Střecha je plochá s trapézovými plechy. Fasáda je zateplená. Omítky jsou vápenné. Okna jsou plastová. Dveře jsou plastové. Podlahy jsou z keramických dlažeb. Topení je el. přímotopy. Jsou zavedeny inž. sítě. Schody na podestu jsou ocelové.  Část zděného objektu je mimo přestřešení.

Kontrola bez čp. a če. na ppč. 1143/61
Jedná se o samostatně stojící zděný objekt s přestřešením na ocelových sloupech. Je udržovaný. Objekt je cihlový se živičnou krytinou. Okna jsou plastová zdvojená. Dveře jsou plastové prosklené. Podlahy jsou keramické. Omítky jsou vápenné. Fasáda je zateplená. Topení je el. akumulační. Součástí jsou prohlídkové ocelové venkovní schody s prohlídkovou rampou. Přestřešení je s ocel. krytinou.

Mostová váha bez čp. a če na ppč. 1143/57
Jedná se o mostní váhu u domku s označ. V1. tp. Tenzona pro velké a nadměrné náklady. Nelze určit zda je váha funkční. Dle sdělení výrobce je životnost váhy při běžném provozu 10 roků a pořizovací cena je mezi 500 000-700 000,- Kč. Váha je delší dobu nevyužívaná, je neuživatelná.

Pozemky
Jedná se o rovinné pozemkové parcely. Přístupy na komunikace jsou bez závad. Jsou napojeny nebo napojitelné na inž. sítě. Nejsou oplocené. Jsou bez trvalých porostů. Jsou situovány na hranici s Německem.

 

Fotogalerie

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 31.7.2019 / 28.1.2021 | Zveřejnit od: 20.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies