Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemek p. č. 122/183 v Údlicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: nemovitá věc - pozemek p. č. 122/183 v Údlicích

 

Správce nemovitosti: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Kontakt: Ing. Jiří Mladý, telefon: 474 651 848, 474 651 849, e-mail: tgacv@tgacv.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  694.830,- Kč

Dražební jistota: 69.483,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem:  746.030,- Kč

                                  

Termín dražby:  17. 8. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky: volně přístupný


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Pozemek:

- pozemek: p. č. 122/183 o výměře 7314 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaný na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o pozemek vedený jako zahrada, která je oceněna dle územního plánu obce Údlice. V současném územním plánu se jedná o část veřejného prostranství a část o plochu smíšeného území. Dle vyjádření obce zde nelze realizovat stavbu, v budoucnu se uvažuje o zařazení tohoto pozemku do oblasti veřejného prostranství. Je tudíž takto i oceněn.

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 19.5.2021 / 19.5.2021 | Zveřejnit od-do: 21.6.2021-13.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém