Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemek v Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: pozemek v ul. Kočkovská v Ústí nad Labem

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  1.650.000,- Kč

Dražební jistota: 165.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 1.485.950,- Kč

                                  

Termín dražby: VYDRAŽENO


Prohlídky: pozemek je volně přístupný

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Specifikace pozemku:

pozemek: p.p.č. 4400/140 o výměře 1180 m2, druh pozemku: ostatní plocha 

zapsaný na listu vlastnictví č. 11236 pro k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o pozemek přístupný z komunikace Kočkovská s možností připojení sítí - kanalizace, voda, plyn, elektro apod. na hranici pozemku či v přiměřené vzdálenosti. Věcná břemena uvedená na výpise z katastru nemovitostí prakticky nezasahují do nově oddělené oceňované části pozemku. Dle územního plánu statutárního města Ústí nad Labem je pozemek určen k bydlení v rodinném domě.


Dražba Kočkov

 


Dražba Kočkov

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2016 / 2.5.2016 | Zveřejnit od-do: 24.1.2019-25.1.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém