Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemky Stará Oleška

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: pozemky - Huntířov - Stará Oleška

 

Správce nemovitosti: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

Kontakt: p. Gurský, telefon: 602 428 485, e-mail: škola@sosruska.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 70.000,- Kč

Dražební jistota: 7.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 61.000,- Kč

                                  

Termín dražby:  26. 1. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky:

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 339/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

pozemek: p.č. 461/7 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 428 pro k.ú. Stará Oleška, obec Huntířov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.

  

Popis nemovitosti:

Obec Huntířov, pod kterou územně spadá její část Stará Oleška, je vzdálená od okresního města Děčín cca 10 km. Jde o rekreační velmi žádanou oblast, která je proslulá svým rybníkem, který je zarybněný a využívaný ke sportovnímu rybolovu, také je vhodný ke koupání. Celá oblast je zastavěna vesměs rekreačními chatami a chalupami. Obec má pouze základní občanskou vybavenost. Kompletní je v okresním městě Děčín.


Pozemky jsou položeny v části obce Huntířov ve Staré Olešce za rybníkem pod chatovou oblastí a místním penzionem, přímo naproti jedinému rodinnému domu v této lokalitě. Jedná se o zbořeniště, kdy na pozemku st. 339/1 je torzo základové desky po rekreační chatce velikosti 5,25*6,25 m. Beton je vysypaný a nesoudržný nepoužitelný. Předmětem ocenění je pouze část této betonové plochy a to část o výměře 10 m2. Vzhledem k nepoužitelnosti části desky, jejímu dezolátnímu stavu, není oceněna (je bez jakékoliv hodnoty). Dále je předmětem ocenění pozemek p.č. 461/7 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, která navazuje na část zastavěné plochy st. 339/1 a s ním funkčně srostlá.

 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemky Stará Oleška

Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 10.8.2020 / 28.1.2021 | Zveřejnit do: 29.1.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém