Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - pozemky v Chomutově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: pozemky v Chomutově

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz


Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  5.257.000,-

Dražební jistota: 525.700,- Kč

Oceněno znaleckým posudkem: 4.185.400,- Kč

                                  

Termín dražby: 11.4.2017 - NEVYDRAŽENO, nový termín nebyl dosud stanoven


Prohlídky:

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Specifikace pozemků:

pozemek: p.č. 4071/33 o výměře 8057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

pozemek: p.č. 4071/48 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

pozemek: p.č. 4071/53 o výměře 4817 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha

pozemek: p.č. 4071/56 o výměře 3066 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

pozemek: p.č. 4071/147 o výměře 2590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 11854 pro k. ú. Chomutov I, obec Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj

pozemek: podíl 1/2 p.č. 4071/52 o výměře 4627 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice

zapsaný na listu vlastnictví č. 3467 pro k. ú. Chomutov I, obec Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.


Popis a foto pozemků:

Jedná se o pozemky lokalizované v k.ú. Chomutov I v bezprostředním sousedství s nemocnicí. Dle územního plánu jsou pozemky v intravilánu obce, jsou zastavitelné. Jedná se o specifické území, označené v územním plánu jako ZA (zdravotnický areál), přestože jsou pozemky lokalizované za hranicí plotem nemocnice. K pozemkům je zpevněný přístup z komunikace Beethovenova, jsou bez porostů, pozemek p.č. 4071/52 je oceněn s příslušenstvím - povrchem silnice.


Dražba Chomutov

 

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 4.8.2016 / 4.8.2016 | Zveřejnit od-do: 19.10.2017-20.10.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém