Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Majetek a dražby

 

Veřejná dražba dobrovolná - soubor nemovitých věcí (bývalý školní areál) v Děčíně - Horním Oldřichově

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí (bývalý školní areál) v Děčíně - Horním Oldřichově

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy@krajskamajetkova.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání: 3.243.540,- Kč

Dražební jistota: 324.354,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 3.052.510,- Kč

                                  

Termín dražby:  28. 11. 2019 VYDRAŽENO


Prohlídky: 

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

pozemek: st. 311/5 o výměře 464 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, umístěna na st. 311/5 a st. 917

pozemek: st. 917 o výměře 23 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

na pozemku stojí stavba: bez čp/če, občanská vybavenost

další údaje: stavba je součástí pozemku st. 311/5

pozemek: p.č. 1579/1 o výměře 70 m2, druh pozemku: vodní plocha

pozemek: p.č. 1596/1 o výměře 1884 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha

zapsané na listu vlastnictví č. 650 pro k.ú. Horní Oldřichov, obec Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.

  

Popis a foto nemovitosti:

Předmětem ocenění jsou dvě budovy tvořící celek, příslušné  pozemky včetně vodního toku při hranici pozemku, několik porostů.

Jedná se o podsklepenou cihlovou budovu pravoúhlého půdorysu. Jižní trakt má 2 nadzemní podlaží. Severní trakt má 1 nadzemní podlaží - tělocvičnu. Ta má podlahu na dřevěné vlysy. Okenní otvory jsou na luxfery. Střecha je sedlová s plechovou krytinou. Vchod je ze dvora areálu na jihozápadní straně. Konstrukční systém je sloupový, sloupy jsou ocelové. Základy jsou betonové pásy. Zdivo je cihelné na maltu vápenocementovou. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenocementové. Vnější omítky jsou stříkaný břizolit. Okna jsou převážně dřevěná zdvojená dvoukřídlá s nadsvětlíkem. Dveře jsou převážně dřevěné plné v ocelových zárubních. Jižní trakt je plně podsklepen. Částečně je podsklepen i severní trakt. Jedná se o potravinářské provozovnu a kotelnu. Podlahy jsou na dlažbu a betonovou mazaninu, stěny jsou na keramický obklad. WC a umyvadla. Do sklepa vede jednoramenné schodiště. Část podsklepení je zastropena klenutými oblouky a stropy. Vnitřní omítky jsou hrubé vápenocementové. V 1. N. P. jsou administrativní místnosti a dílna. Podlahy na dlažbu nebo linoleum. Do 2. N. P. vede dvouramenné přímé levotočivé schodiště s oboustranně vetknutými stupni s mezipodestou. Jsou tam učebny a sociální místnosti. Stěny jsou chráněny dřevěným obložením. Podlahy jsou na linoleum. Střecha je plochá s plechovou krytinou. Topení je ústřední plynové s kotlem. Klempířské prvky - oplechování parapetů, žlaby, svody - jsou z pozinkovaného plechu a funkční. Hromosvod. Elektro. Vodovod. Kanalizace. Plyn. Komín. Vše ve velmi špatném nebo opotřebovaném stavu. Podlahy, omítky vnější a vnitřní v 1. N. P. jsou ve špatném stavu.
 

Odkazy

  • foto [PDF, 233 kB] (11.9.2019)
  • IMG_1587 [JPG, 1,1 MB] (11.9.2019)
  • mapa [PDF, 1,2 MB] (11.9.2019)
 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 17.7.2019 / 17.7.2019 | Zveřejnit od-do: 11.9.2019-5.2.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém