Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - zahrádka v Roudnici nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: soubor nemovitých věcí - zahrádka v Roudnici nad Labem

 

Správce nemovitosti: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace

Kontakt: Iva Lísková, telefon: 777 616 456, e-mail: liskova.iva@vosasos.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  112.623,- Kč

Dražební jistota: 11.262,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem:   148.630,- Kč

                                  

Termín dražby:  17. 8. 2021 - VYDRAŽENO


Prohlídky: volně přístupné


Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků:

- pozemek: p. č. 3647/15 o výměře 760 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., zemědělský půdní fond,

obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2580 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj,

- pozemek: p. č. 3647/1 (podíl 1/14 na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví)  o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad, způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam., zemědělský půdní fond,

obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8570 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitosti:

Pozemky jsou v Roudnici nad Labem v části zvané Hracholusky, lokalizované při jihozápadním okraji obce. Jedná se o značně svažitou oblast s vymezenými zahrádkami. Dle územního plánu se jedná o oblast určenou pro zemědělství - sady. Ve skutečnosti má tato oblast stejný charakter jako sousední zahrádkářská kolonie, tudíž s využitím k rodinné rekreaci.

Součásti a příslušenství pozemků nejsou předmětem ocenění.

 

Veřejná dražba dobrovolná - zahrádka v Roudnici nad Labem

Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 19.5.2021 / 19.5.2021 | Zveřejnit od-do: 21.6.2021-8.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém