Orientační nabídka


 

Veřejná dražba dobrovolná - zámek v Údlicích na Chomutovsku

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Veřejná dražba dobrovolná

 

Předmět dražby: bývalý zámek v Údlicích na Chomutovsku

 

Správce nemovitosti: Krajská majetková, příspěvková organizace

 Kontakt: Zdeněk Šedivý, telefon: 739 063 921, e-mail: sedivy.z@kr-ustecky.cz

 

Dražebník: Ústecký kraj

Kontakt:     Ing. Vladislava Zeilerová, telefon: 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

 

Nejnižší podání:  8.900.000,- Kč

Dražební jistota: 890.000,- Kč 

Oceněno znaleckým posudkem: 8.574.670,- Kč 

                                  

Termín dražby:  22. 3. 2018 - NEVYDRAŽENO (nový termín nebyl dosud stanoven)


Prohlídky: 

 

Více informací naleznete na           www.centralniadresa.cz             30 dní před konáním dražby

 

Soupis pozemků a budov :

- pozemek: st.p.č. 23/2 o výměře 1508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba: Údlice, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěna na pozemku st.p.č. 23/2

- pozemek: p.č. 80 o výměře 2269 m2, druh pozemku: zahrada

zapsané na listu vlastnictví č. 1240 pro k.ú. Údlice, obec Údlice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.


Popis a foto nemovitosti:

Jedná se o historický objekt, chráněný jako kulturní památka ČR. Jedna z prvních staveb v obci Údlice - původně tvrz zmiňovaná v historických pramenech již kolem r. 1360. Budova prošla řadou úprav, zásadní byla barokní přestavba z konce 17. století - kolem r. 1695. Od roku 1946 budovu využívalo zemědělské učiliště, v roce 1995 byla dokončena celková rekonstrukce budovy do současného stavu a následně užívána střediskem odborného výcviku chomutovské Střední školy technické, gastronomické a automobilní.

Dvoupodlažní zámecká budova má obdélný půdorys, je zcela podsklepená. Kryje ji valbová střecha s velkým středním vikýřem a dvěma malými bočními vikýři. Fasádu horizontálně člení mezipatrová a hlavní profilovaná římsa a okna jsou lemována jednoduchými lizénovými rámy. Uvnitř se v přízemí nachází zaklenutý (valená klenba) sál s lunetami - dříve zde také byla kaple. Místnosti v patře jsou plochostropé. Na západní straně novodobě zřízena přízemní menší přístavba.


 Budova č.p. 1

Podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. Je zděný (kamenné a smíšené zdivo) masivního provedení, stropy jsou zděné klenbové, nad 2. NP rovné, krov dřevěný vázaný, střecha sedlového tvaru s valbami a masivním středovým vikýřem, tašková betonová krytina. Provedení z exteriéru je symetrické podél příčné středové osy.

Přístavba - zděná cihelná přístavba navazuje na původní stavbu západním směrem, v úrovni 1. PP, se kterým je funkčně propojena - je přízemní, s plochou střechou (dlážděná) s funkcí terasy - umožňuje přístup do 1. NP budovy ze západní strany.

Dispozice budovy v jednotlivých podlažích zahrnuje:

v 1. PP - schodiště s výtahem, chodbu, prádelnu, sušárnu, plynovou kotelnu, 6 x sklepní skladové prostory, sociální zázemí (WC, umývadla) pro muže a ženy.

v 1. NP - obsahuje krajní schodiště s výtahem, chodbu, sociální zázemí muži-ženy, hlavní halu - sál, točité schodiště, dvě místnosti - učebny, kancelář, šatnu, zázemí kuchyně - zádveří, chodbu, 3 provozní místnosti, WC pro zaměst. kuchyně.

2. NP - obsahuje obdobně viz výše schodišťové prostory, výtah, středovou chodbu, celkem šest ubytovacích pokojů se sociálním zázemím a společné sociální zázemí pro muže a ženy.

Podkroví - obsahuje společné prostory chodby, výtah, schodiště, dva byty dispozice 2 + 1 s příslušenstvím, ubytovací pokoj s příslušenstvím.

Technický stav:

Celkový technický stav nemovitosti je dobrý, udržovaný, k datu ocenění nezjištěny zásadní poruchy konstrukcí dlouhodobé životnosti, statické nebo jiné vážnější závady. Konstrukce krátkodobé životnosti jsou v dobrém stavu a vykazují opotřebení odpovídající stáří a realizovaným úpravám při celkové rekonstrukci v roce 1994-95.

Příslušenství

Příslušenství nemovitosti tvoří běžné venkovní úpravy většího rozsahu:

- zpevněná odstavná plocha a chodník před budovou - zámková dlažba

- oplocení areálu - masivní zděná ohradní zeď kolem areálu zámku, včetně vrat (kovová, plechová)

- venkovní dvouramenné kamenné schodiště

- inženýrské sítě - přípojka vody, kanalizace, plynu, elektropřípojka, telefon, provedeno venkovní osvětlení.

Na pozemku se nacházejí vzrostlé okrasné dřeviny odpovídajícího rozsahu, vhodně doplňující nemovitost jako celek. 

Veřejná dražba dobrovolná - zámek v Údlicích na Chomutovsku

 
Zodpovídá: Ing. Vladislava Zeilerová
Vytvořeno / změněno: 13.7.2017 / 13.7.2017 | Zveřejnit od-do: 27.4.2018-28.4.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém