Orientační nabídka


 

Veřejné mínění rok 2022

 

Ústecký kraj ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Pedagogická fakulta), zrealizovali Výzkum veřejného mínění v oblasti prevence kriminality v Ústeckém kraji, jehož účelem bylo získání aktuálních informací o názorech a postojích občanů Ústeckého kraje ve vztahu k problematice kriminality a rizikových jevů, jejich prevence, a rovněž o přístupu k vlastní bezpečnosti. Realizací výzkumu získal kraj a obce další podkladový materiál pro efektivnější plánování a realizaci preventivních aktivit v oblasti prevence kriminality a sociální prevence, prevence závislostí (protidrogové politiky) či prevence rizikového chování. Zároveň došlo ke komparaci stávajících výstupů s výstupy podobně zaměřeného výzkumu z roku 2009. Díky tomuto srovnání bude možné identifikovat případné posuny ve vnímání efektivity preventivních opatření z pohledu občanů Ústeckého kraje.

 

Součástí výzkumné studie je také tabulkový soubor s výstupy dotazníkového šetření, kdy pomocí toho nástroje lze rozčlenit názory občanů na jednotlivé oblasti podle vybraných kritérií (např. podle věku, pohlaví, velikosti obce, správního obvodu apod.). Tento nástroj pak může sloužit jako podklad pro přípravu či připadnou modifikaci strategií prevence kriminality, nastavení preventivních opatření a tím i podpory bezpečí občanů Ústeckého kraje.
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém