Orientační nabídka


 

Veřejné projednání hodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

logo ÚK
Veřejné projednání hodnocení vlivů Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 na životní prostředí se bude konat dne 9. 1. 2018 od 13,00 hod. v zasedací místnosti č. 208 budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
 

 
 

Ústecký kraj je pořizovatelem nového koncepčního dokumentu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027. Strategie rozvoje Ústeckého kraje je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje vycházející ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. SRÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje. Řídící skupinou strategie je Regionální stálá konference Ústeckého kraje a návrhová část byla připravována v pěti územních pracovních skupinách.

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byl v průběhu zpracování strategie zahájen proces posuzování koncepce, tzv. SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment), který je nástrojem na zohledňování environmentálních hledisek při strategickém plánování; cílem SEA je zajistit soulad koncepce s požadavky na ochranu životního prostředí. Nedílnou součástí procesu posuzování je zároveň zapojení veřejnosti, která má mít možnost vznést své připomínky a návrhy.

Své písemné připomínky můžete zaslat příslušnému úřadu, tj. odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje do 14. 1. 2018 na uvedenou adresu.

Návrh koncepce Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je k nahlédnutí na webu Ústeckého kraje:

 http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-2027/ds-100053/p1=204504

S dotazy je možné se obracet na pracovníky odboru regionálního rozvoje:

Ing. Josefa Svobodu, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz  , tel. 475657510

Ing. Jana Kadrabu, e-mail: Kadraba.j@kr-ustecky.cz , tel. 475657559

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 20.12.2017 / 20.12.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies