Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 

Nacházíte se v sekci: Veřejné zakázky a investice


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice

 

Důležité odkazy

 

Aktuálně

 • Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
  Od 15.10.2018 je účinné opatření č. O-16/2018, kterým byla aktualizována směrnice S-06. Jedná se o doplnění ustanovení ohledně povinné elektronizace veřejných zakázek zadávaných podle zákona. (19.10.2018)
  Téma: Aktuality
 • Povinná elektronizace veřejných zakázek
  DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona, kdy musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v rámci zadávacích řízení (veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění - podlimitní a nadlimitní zakázky ) probíhat pouze elektronicky. Tato povinnost se netýká výběrových řízení, tedy veřejných zakázek malého rozsahu. (2.8.2018)
  Téma: Aktuality
 • Aktualizace formuláře Výzva k podání nabídky
  Dne 12. 4. 2018 došlo k aktualizaci formuláře s názvem Výzva k podání nabídky v rámci vzorů formuláři zakázek do 500 tis. Kč bez DPH. Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách. (12.4.2018)
  Téma: Aktuality
 • Aktualizace formulářů v obou typech výběrových řízení
  Dne 2.2.2018 došlo k aktualizaci některých formulářů v rámci obou typů výběrových řízení. Aktualizované formuláře poznáte podle data zveřejnění 2.2.2018. Zároveň došlo k úplnému odstranění formuláře, který je přílohou výzvy, s názvem ČP o neexistenci nedoplatků.
  Před zahájením každého výběrového řízení je nutné si stáhnout vždy aktuální vzory zveřejněné na těchto stránkách. (2.2.2018)
  Téma: Aktuality
 • Informace k evidenci skutečných majitelů [DOCX, 16 kB]
  S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke zřízení evidence údajů o skutečných majitelích, která bude součástí informačního systému veřejné správy. V souvislosti se vznikem evidence údajů o skutečných majitelích nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 i novela ZZVZ.
  Novelou ZZVZ vzniká pro Ústecký kraj i jím zřízené p. o. (zadavatele) povinnost, aby si jako veřejní zadavatelé sami zjišťovali skutečné majitele právnických osob (vybraných dodavatelů) přímo z evidence skutečných majitelů.
  Z tohoto důvodu je nutné zřídit přístup do evidence v co nejkratším možném termínu. Dálkový přístup do evidence skutečných majitelů není zpoplatněn.
  Bližší údaje naleznete po rozkliknutí této aktuality, v přiloženém wordovém souboru. (2.2.2018)
  Téma: Aktuality
 
 
 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Eva Slavíčková

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém