Orientační nabídka


 

Většina obyvatel Ústeckého kraje se domnívá, že se situace na Šluknovsku nezlepší

logo ÚK
V souvislosti s odsunutím rozhodnutí o balíčku legislativních opatření, které navrhuje Ústecký kraj, lze předpokládat, že se situace na Šluknovsku může v nejbližších letech dále vyhrotit. Stejného názoru je i většina obyvatel, jak vyplynulo z průzkumu názorů obyvatel v Ústeckém kraji.
 

 
 

Tisková zpráva z 15. prosince 2011       

 

Politici navzdory vůli většiny obyvatel i starostů obcí řešení krizové situace odsouvají. Zamítnutí balíčku vládou a jeho nepřátelské přijetí některými poslanci v poslanecké sněmovně signalizují, že vůle řešit to, co trápí občany v postižených lokalitách je z jejich strany minimální. Jestliže se politikům v Praze zdá, že se situace uklidnila, vyzývám je, aby se do postižených lokalit přijeli podívat a na vlastní oči se přesvědčili o opaku. Tento problém přirozeně nehrozí jen v Ústeckém kraji, ale týká se i vyloučených lokalit v dalších městech a obcích České republiky,“ říká na obranu balíčku hejtmanka Jana Vaňhová.

 V případě situace na Šluknovsku mají občané Ústeckého kraje většinou pesimistická očekávání. 

Většina z nich se domnívá, že situace v následujících dvou nebo třech letech buď zůstane stejná (35 % dotázaných), nebo se změní k horšímu (33 % dotázaných).

Naopak zlepšení situace předpokládá jen jedna pětina dotázaných. Převládající názor je takový, že na Šluknovsku nedošlo k nápravě, ale jen k „zakonzervování“ nynější neuspokojivé situace.

1

Po rychlém řešení napjaté situace ve vyloučených lokalitách však volají jak starostové postižených lokalit, tak i většina obyvatel. Vestejném průzkumu naprostá většina obyvatel kraje podpořila jednotlivá opatření tzv. Ústeckého legislativního balíčku: Pro zpřísnění podmínek pro poskytování sociálních dávek, omezení činnosti heren či zpřísnění postihů za narušování veřejného pořádku se vyslovilo téměř 9 z 10 dotázaných, kteří o balíčku měli informace.

Z průzkumu dále vyplynulo, že situaci na Šluknovsku sleduje většina obyvatel Ústeckého kraje – jedna čtvrtina pečlivě a více než polovina zběžně. Lidé, kteří sledují situaci na Šluknovsku „velmi pozorně“, se vyznačují celkově radikálnějšími stanovisky. Více akcentují podíl problémových obyvatel na vzniku napětí a častěji se přiklánějí k restriktivním a represivním opatřením vůči nim.

Lidé se také mohli vyjádřit k jednotlivým aktérům dění na Šluknovsku. Jejich názory přitom potvrzují, že vládní politici v této situaci neobstáli nejlépe. V hodnocení aktivit státních institucí na Šluknovsku jsou obyvatelé Ústeckého kraje obecně převážně kritičtí. Relativně nejlépe jsou hodnoceni starostové obcí (49 % příznivých hodnocení), nejhůře potom vláda – jen 13 % procent lidí si myslí, že přispívá k řešení situace, opačného názoru je nadpoloviční počet (55 %) dotázaných.  Hodnocení příspěvku jednotlivých institucí k řešení situace na Šluknovsku je analogické celkové spokojenosti s institucemi – nejlépe jsou hodnoceny obce a s jistým odstupem hejtmanka.

O výzkumu

Výzkum byl proveden metodou telefonického dotazování na vzorku 1004 respondentů (obyvatel Ústeckého kraje starších 18 let) v období 17.11. – 30. 11. 2011. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem. Statistická chyba je +/ - 2 až 3 % pro četnosti 20-50 %. Zpracování dat provedla společnost STEM/MARK.

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 15.12.2011 / 15.12.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém