Orientační nabídka


 

Více peněz na zlepšení vzdělávací infrastruktury na středních školách v regionu

Ústecký kraj byl dvakrát úspěšný při podání žádosti o podporu a získal dotaci ve výši 85,5 milionu korun na realizaci projektu Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 1. etapa a 79,2 milionu korun na projekt Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji - 2. etapa.
Tisková zpráva ze dne 7. srpna 2023
01
 

 
 
Ústecký kraj koncem roku 2022 podal žádosti o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného regionálního operační programu (IROP), prioritní osa: Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, specifický cíl: 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. Po úspěšném hodnocení bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Celkové předpokládané náklady na 1. etapu projektu Konektivita, KW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji činí 110 milionů korun, výše očekávané dotace z IROP je 85 590 000 korun. Termín realizace je od dubna 2023 do srpna 2024. Do 1. etapy projektu jsou zařazeny Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, Podkrušnohorské gymnázium Most, Střední škola technická Most a Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf.

„Cílem projektu je zlepšení vzdělávací infrastruktury na středních školách v Ústeckém kraji. Dojde k zásadnímu zkvalitnění vnitřní konektivity (síťové infrastruktury) na páteřních školách Ústeckého kraje. Realizací bude naplněn současný standard pro konektivitu škol. Zvýší se odolnost školy vůči aktuálním negativním hrozbám a dojde k výraznému pokroku v oblasti inkluze a digitálního zázemí pro výuku. Předmětem projektu je kompletní obnova digitálního vybavení, pořízení zejména serverů, diskových polí, agregačních a přístupových switschů, wifi přístupových bodů, firewallů, strukturované kabeláže a obslužného softwaru, dále instalačních, konfiguračních a projekčních prací. Díky těmto novým technologiím dojde k zefektivnění a zkvalitnění výuky, k rozvoji inovativních metod a forem vzdělávání,“ upřesnil cíle projektu Michal Kučera, radní Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova. 

Ústecký kraj získá dotaci také na realizaci 2. etapy projektu Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji. Předmětem je kompletní obnova digitálního vybavení na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Chomutov a Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Celkové náklady projektu činí 96 436 000 korun. Výše očekávané dotace z IROP je 79 263 000 korun. Termín realizace je od října 2023 do prosince 2024.

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 7.8.2023 / 7.8.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém