Orientační nabídka


 

Virtuální mapa má turisty varovat před lesnickými pracemi v regionu

Ústecký kraj spustil virtuální mapu zobrazující intenzitu lesního hospodaření na území Ústeckého kraje. Mapa návštěvníkům lesa podá prvotní informaci o možném výskytu lesnických prací v souvislosti se zpracováním kůrovcové kalamity na území v blízkosti turistických tras. V současné době zahrnuje mapa informace z lesů, které jsou pod správou státního podniku Lesy České republiky.
Tisková zpráva ze dne 14. dubna 2022
Virtuální mapa
 

 
 
Údaje týkající se intenzity hospodaření jsou ze strany správce či vlastníka lesů aktualizovány každý měsíc. Pro zařazení do příslušného stupně intenzity je rozhodující objem dříví, se kterým se bude nějakým způsobem pracovat (kácet, přibližovat, skládkovat, asanovat, vyvážet atd.).

„Intenzita lesního hospodaření je na mapě znázorněna třemi barvami, přičemž zelená barva, nejnižší stupeň intenzity, značí běžné lesní hospodaření. To zahrnuje i těžební činnosti dlouhodobě plánované v rozsahu, který je běžný v době, kdy se nevyskytuje žádná kalamita. Oproti tomu barva červená značí nejvyšší stupeň intenzity lesního hospodaření, tedy území, kde právě probíhá intenzivní zpracování vysokého objemu dříví,“ vysvětluje legendu k mapě Lubomíra Mejstříková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí.

V budoucnu se zahrnou do mapy také informace od dalších vlastníků a správců lesů na území Ústeckého kraje, například obecní a městské lesy, lesy ostatních právnických a fyzických osob, nebo informace o vstupu do Národního parku České Švýcarsko. Mapa poskytne i informace o případných zákazech vstupů do lesa vydaných příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

V mapě je zobrazena i technická infrastruktura (plynovody, elektrizační soustava, vodovodní síť). Údaje o technické infrastruktuře pomohou vlastníkům a správcům lesů při plánování skládkování dříví a jeho odvozu. Mapa byla vytvořena na základě poznatků získaných při jednáních Kůrovcového kalamitního štábu Ústeckého kraje.


 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 14.4.2022 / 14.4.2022 | Zveřejnit od: 14.4.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém