Orientační nabídka


 

Podkrušnohorské technické muzeum připomíná historii těžby uhlí

foto
Ústecký kraj se již dlouhodobě snaží podporovat udržování i rozšiřování expozice mosteckého Podkrušnohorského muzea, které přibližuje historii technologie podzemního dobývání uhlí na Mostecku. Jedním z takových počinů bylo i podepsání memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Podkrušnohorským technickým muzeem a dalšími klíčovými subjekty.
Tisková zpráva ze dne 6. ledna 2018
 

 
 


Mezi podepisujícími jsou dále Severočeské doly a.s., Vršanská uhelná a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hospodářská a sociální rada Mostecka, z.s., Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. a statutární město Most. Všechny subjekty jsou vedeny zájmem o rozvoj podkrušnohorského regionu v oblasti ukázky historie dobývání a zpracování uhlí a hornických tradic a deklarují podporu Podkrušnohorskému technickému muzeu. Předmětem memoranda je vyjádření společného úsilí stran a spolupráce mezi nimi s cílem podpořit využití zázemí muzea v Kopistech u Mostu pro efektivní spojení vzdělávacích, výzkumných a kulturních aktivit v oblasti výukové a montánní turistiky.

„Podpis tohoto memoranda vnímám jako jakési uctění tradice těžby uhlí v našem regionu, o němž by měli mít povědomí zejména mladší generace i široká veřejnost, a i to je určitou motivací, proč Ústecký kraj podporuje provoz i revitalizaci muzea, které je připomínkou historie dobývání a zpracování uhlí a hornických tradic, protože ať už chceme nebo ne, hornictví je s naším regionem úzce spjato. Tato podpora logicky zapadá i do další aktivity Ústeckého kraje, potažmo celé České republiky. Snažíme se o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO“, řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve, vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., vzniklo díky podpoře Hospodářské a sociální rady Mostecka a v současnosti muzeum podporuje mimo jiné Ústecký kraj a těžební společnosti. Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém prosincovém zasedání schválilo poskytnutí dotace Podkrušnohorskému muzeu v hodnotě jednoho miliónu korun. Jedním z cílů podpořeného projektu je i výrazné zvýšení návštěvnosti muzea.

Expozice ukazují též zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností. Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III. v Mostě-Kopistech. Vystavené historické exponáty dávají návštěvníkům například možnost „fárání“ do uměle vytvořené štoly, nebo prohlídky expozice užití uhlí pro chemické zpracování. (Více o muzeu zde).

Tip na výlet, který stojí za to http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Podkrusnohorske-technicke-muzeum.aspx#


foto
Podepisující strany se sešly přímo v Podkrušnohorském technickém muzeu.


foto
Ředitel muzea Zbyněk Jakš.

foto

Zleva místopředseda představenstva Vršanské uhelné Vladimír Rouček, předseda představenstva Severočeských dolů Ivo Pěgřímek a člen představenstva SD Jiří Neruda.foto

foto

foto

 

 

  

 


 


 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 6.1.2018 / 6.1.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém