Orientační nabídka


 

V Ústeckém kraji jednala Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů České republiky

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
A
V Litoměřicích se na svém výjezdním zasedání sešli členové Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR.Vyjádřili mj. ostrý nesouhlas se změnou v oceňování sbírkových předmětů, zabývali se také dotačními programy pro památky, spoluprací s ministerstvem kultury a td.
 

 
 

Tisková zpráva z 8. dubna 2009

První jednání Komise se konalo v Ústeckém kraji, konkrétně v Litoměřicích. Jednání řídila předsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR Jana Ryšánková, která je zároveň uvolněnou členkou Rady Ústeckého kraji mimo jiné pro oblast kultury a památkové péče. Členové Komise (radní pro kulturu a památkovou péči ze všech krajů ČR) navštívili ve čtvrtek 2. dubna  Státní zámek v Libochovicích a druhý den Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. Ten má Ústecký kraj ve své správě a dosud do něj investoval  desítky milionů korun ať už z krajského rozpočtu nebo z evropských peněz - z fondů EHS/Norsko. Na zámku probíhá  v současné době rekonstrukce nádvoří i interiérů. Předsedkyně Komise a hostitelka litoměřického jednání Jana Ryšánková podrobně informovala své kolegy  o památkách v Ústeckém kraji. Ten je mnohdy v naší zemi považován za chudý na památkově chráněné objekty  a zajímavé či dokonce unikátní přírodní útvary. Členové Komise byli mile překvapeni, že v regionu se nachází obrovské množství kulturních památek. „Vždyť v současné době máme v Ústeckém kraji 6 578 památkově chráněných objektů, třináct z nich je zapsáno do seznamu národních kulturních památek,“ říká Jana Ryšánková.

Komise nesouhlasí s přijetím zákona č.  304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, konkrétně s § 25 a 30 + článek II. Přechodná ustanovení. Jana Ryšánková: „Podle znění těchto paragrafů se mění oceňování sbírkových předmětů v muzeích a galeriích a měly by být oceňovány od doby platnosti zákona jednou korunou. Tento předpis je naprosto nesmyslný a odporuje skutečným hodnotám sbírek, které představují národní kulturní dědictví. Aplikace tohoto zákona by znamenala i enormní nárůst mandatorních výdajů zřizovatele těchto institucí (obce, kraje) a zásadní omezení činností a služeb veřejnosti i muzeí, galerií a památkových objektů. Komise tedy žádá Radu Asociace krajů prostřednictvím jejího předsedy, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, aby legislativní iniciativou usilovala o zrušení příslušných paragrafů zákona.“

Dále se Komise zabývala způsobem spolupráce s Ministerstvem kultury (dotační programy pro památky, stav památkových objektů v krajích atd.). Jednala také o Integrovaných operačních programech (IOP), které představují evropské peníze pro národní kulturní památky  v krajích nebo památky, které usilují o zápis na seznam UNESCO a pro každý kraj je alokováno 500 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena v prosinci loňského roku a je průběžná, ukončena bude v roce 2013. Obecně platí, že projekty, které přijdou na ministerstvo dříve, mají větší šanci na uplatnění. Ústecký kraj se rozhoduje mezi několika projekty, které podpoří ať už ve spolupráci s krajským pracovištěm Národního památkového ústavu (obnova některých zámků v kraji) nebo revitalizací Terezína, což by byl společný projekt města Terezína, Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Členové Komise z jednotlivých krajů České republiky se také dotkli již v minulosti diskutovaných veřejnoprávních institucí v kultuře, které by měly nahradit příspěvkové organizace krajů nebo obcí (muzea, galerie, divadla atd.). Na dalším jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR (bude v červnu v Telči v Kraji Vysočina) bude podrobnější diskuse, při níž každý kraj představí svou vizi - zda bude usilovat o transformaci kulturních institucí na jinou právní formu či ne. V minulosti se většina krajů  přikláněla ke vzniku veřejnoprávních institucí obecně, tedy nejen pro kulturu, o uzákonění obecných veřejnoprávních institucí. Zákon ale dosud nevznikl, nebyl dopracován.

Připravil Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz

www.kr-ustecky.cz

 

1
Dva snímky z jednání Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů ČR v Litoměřicích.

Druhá zleva je radní Ústeckého kraje Jana Ryšánková

                                                                                                            (snímky archív)

2

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 8.4.2009 / 8.4.2009 | Zveřejnit od-do: 8.4.2009-7.5.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém