Orientační nabídka


 

PŘISPĚJTE I VY NA ÚČET 2222 99 22/0800- KONTO POVODNĚ DĚČÍNSKO

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Velká voda na Ploučnici
Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo na žádost Ústeckého kraje o zřízení veřejné sbírky, jejímž prostřednictvím mohou všichni občané nebo podniky a další potenciální dárci přispět na Konto Povodně Děčínsko.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 24. července 2009

PŘISPĚJTE I VY NA ÚČET 2222 99 22/0800- KONTO POVODNĚ DĚČÍNSKO

Konto Povodně Děčínsko, číslo účtu 2222 99 22/0800 (Česká spořitelna a.s.). Při zasílání příspěvků na KONTO není nutné uvádět další symboly (variabilní, konstantní a specifický), a to v případech, že dárce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro účely odečtu hodnoty daru dle §20, odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) právnická osoba své identifikační číslo a fyzická osoba (občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno).

V případě zasílání příspěvků na KONTO na základě uzavřené darovací smlouvy je nutné vždy do variabilního symbolu uvést IČ/RČ dárce. Příspěvky do veřejné sbírky je možné zasílat bezhotovostně nebo vkladem na účet veřejné sbírky přímo v jakékoliv bance nebo prostřednictvím internetového bankovnictví z domova.

Hejtmanka Jana Vaňhová již oslovila osobním dopisem možné dárce a mimo jiné v něm píše: "Prostředky poskytnuté ze státního a krajského rozpočtu našim spoluobčanům v povodní postižených obcích jsou určeny k zajištění základních životních potřeb a nemohou pokrýt náklady na obnovu jejich bytového vybavení a rekonstrukci domů. Solidarita lidí projevená nabídkou finančních darů postiženým obcím nejen z našeho kraje, ale prakticky z celé republiky, je významným příspěvkem pro postižené povodní, dary nabízejí nejen firmy, ale i pracovní kolektivy a jednotliví občané… … Dovolte, abych Vás touto cestou požádala o příspěvek na toto povodňové konto. Jsem si plně vědoma současné tíživé ekonomické situace, ale přesto věřím, že svým příspěvkem pomůžete společně s námi těm, kteří to opravdu potřebují. A za to Vám patří mé velké poděkování."

Připomínáme, že po povodních v roce 2006 činil výtěžek podobné veřejné sbírky více než čtyři miliony korun, na obnovu území z ničivých povodní v roce 2002 (škody tehdy přesáhly neuvěřitelnou sumu 11 miliard Kč) bylo shromážděno více než 25 milionů korun.

Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce srpna letošního roku! O stavu finančních prostředků na uvedeném kontu a také o následném rozdělování peněz nejpotřebnějším obcím a dalším poškozeným bude Ústecký kraj veřejnost průběžně informovat.

Připravil Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 23.7.2009 / 23.7.2009 | Zveřejnit od-do: 24.7.2009-23.8.2009
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém