Orientační nabídka


 

Setkání Místních akčních skupin Ústeckého kraje na Sněžníku

001
Hotel Hřebenová bouda na Děčínském Sněžníku se stal tento týden místem setkání zástupců Místních akčních skupin (MAS) a zástupce Ústeckého kraje Radka Vonky, radního pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Tématem jednání bylo propojení aktivit MAS s krajskou samosprávou.
Tisková zpráva z 23. září 2011
 

 
 

Úvodního slova se ujala Hana Dufková z MAS Západní Krušnohoří, po krátkém přivítání se postupně představilo osm zúčastněných akčních skupin (společenství občanů, obcí, svazků obcí a veřejné moci, které spolupracují na rozvoji venkova).

 

Všech osm MAS v Ústeckém kraji v loňském roce dosáhlo na dotace ve výši 90 mil. Kč, čímž přivedly tyto investice do venkovských oblastí Ústeckého kraje. Krajské MAS jsou se svými projekty zapojeny v programu LEADER, jehož prostřednictvím získávají finanční podporu z EU a národních programů. LEADER, nebo-li program Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku, je podporován z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

 

„Význam MAS pro český venkov je nesporný. Základní princip v přístupu zdola nahoru, tedy že o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající své tradice a potřeby, je velice dobrý a osvědčený,“ řekl radní Ústeckého kraje Radek Vonka a pokračuje: „Čím více finančních prostředků do kraje prostřednictvím MAS přiteče, tím větší rozvoj a potenciál kraje. Chci na Radě Ústeckého kraje prosadit v rámci Programu obnovy venkova zavedení operačního programu, který by MAS přímo podporoval, ať už rozšířením stávajících o bílá místa na mapě kraje, nebo založením nových. Předpokládám, že by se mohlo jednat o podporu 100 – 200 tis. korun. Zároveň jsem připraven pomoci vést jednání se starosty obcí pro tento záměr.“

 

Místní akční skupiny orientují část svých aktivit i na spolupráci s německými partnery, konkrétně Západní Krušnohoří se zaměřilo na část Cínovec – Altenberg. Při jednání zazněl návrh na spolupráci MAS s ustanovenými, či nově vznikajícími destinačními agenturami kraje České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory a Dolní Poohří, jejímiž členy se mohou MAS stát. Takto by dosáhly na lepší propagaci, účast na veletrzích cestovního ruchu a byly zapojeny do marketingu Ústeckého kraje. Neméně důležitý přínos MAS je v zapojení do projektu Ústeckého kraje Brána do Čech, zejména prezentace na jeho interaktivním turistickém portálu www.branadocech.cz. 

 

Foto: Bc. Ellen Herzogová, Odbor regionálního rozvoje KÚÚK

 

01
Radní Radek Vonka během jednání s MAS Ústeckého kraje

01

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 23.9.2011 / 23.9.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém