Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Nový autobusový dopravce v oblasti Lounsko - západ v letech 2011-2021

 
Lounsko západ
Dovolujeme si Vás tímto informovat o výběru nového autobusového dopravce, kterého Ústecký kraj vybral jako vítěze otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky v oblasti Lounsko - západ. Smlouvu s novým dopravcem uzavřel Ústecký kraj dne 24. 8. 2011.
„DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V OBLASTI LOUNSKO - ZÁPAD“.
 

 
 

Z celkového počtu 6-ti uchazečů byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti BusLine a.s. s cenou 26,20 Kč/km. Tato společnost zajišťuje dopravní obslužnost v části oblasti již dnes. Uzavřením Smlouvy se dopravce zavázal k provozování veřejné linkové dopravy dle objednávky kraje od 11. 12. 2011 v délce trvání 10-ti let.

V ustanoveních smlouvy je dbán důraz na kvalitu vozového parku i kvalitu poskytovaných služeb dopravcem. Vozidla, která budou do provozu zařazena jako zcela nová, splňující uvedení do provozu po datu 1.7.2011. Všechna musí splňovat bezbariérovost (min. v provedení Low Entry) a vybavena klimatizací v prostoru pro cestující. Povinností je také nájezdová plošina pro tělesně postižené a komfortní cestování zajisté nabídnou také pohodlnější sedadla. Informovanost cestujících bude zajištěna elektronickými displeji v čele, z boku a vzadu, jakož i hlášením zastávek uvnitř vozidla.

Naprostou novinkou v kvalitě poskytovaných služeb je spuštění pilotního projektu IDS Ústeckého kraje a to prozatím pouze v rámci této oblasti. Cestující tak budou moci využít v autobusových spojích oblasti výhod předplatných jízdenek (týdenních, měsíčních, čtvrtletních). Jízdenky v rámci IDS ÚK navíc umožňují přestupy mezi linkami. Výše jízdného a smluvní přepravní podmínky budou schváleny Radou Ústeckého kraje v průběhu měsíce října. Nový zónově – relační tarif je konstruován podle vzdáleností mezi obcemi a ceny jízdného se z a do různých zastávek v jedné obci nebudou lišit. Po jednání se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje p.o. došlo také k dohodě, kdy v oblasti budou zastávky přednostně osazeny novými označníky. Ty budou polepeny aktualizovanými názvy zastávek, číslem linek a tarifní zónou.

Dopravce od 11. 12. 2011 začne provozovat dopravu dle nových jízdních řádů, které byly vytvořeny s ohledem na provázanost linek a na maximální efektivitu provozu, přičemž nebyla narušena základní funkce krajské dopravy. Byla zde také zohledněna drážní doprava tak, aby nedocházelo k souběhům. Většina linek tak bude jezdit v pravidelných intervalech a do většiny obcí bude nově zavedena nebo posílena víkendová doprava.

 

schéma

 

 

 

Ke stažení navrhované jízdní řády a schéma linkového vedení v oblasti Lounsko západ s platností od 11.12.2011

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 29.9.2011 / 29.9.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém