Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Ústecký kraj má v třídění odpadu ještě co dohánět

 
001
Barevné kontejnery na tříděný odpad se staly běžnou součástí našich měst a obcí. Většina domácností se dnes hlásí k tomu, že třídí odpad, přesto není třídění a recyklace odpadu u nás dostačující. Jak ho ale zdokonalit a tím zpomalit zaplňování skládek?
Tisková zpráva ze 4. dubna 2012
 

 
 

Produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji mírně klesá na rozdíl od republikového trendu. Problémem však je, že většina zdejšího odpadu je uložena na skládku, což odporuje péči o životní prostředí i stanoveným cílům dle Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje (POH ÚK). Jedním ze způsobů, jak snížit množství skládkovaného odpadu je zvýšení  jeho využití,  materiálového i  energetického. 

Každý občan Ústeckého kraje vyprodukuje za rok asi 500 kg komunálního odpadu. Z tohoto množství je 25 až 32 procent (125 – 160kg) odpadu využito většinou materiálově, energeticky je využito zanedbatelné množství, protože v kraji zatím neexistuje žádné zařízení na energetické využívání odpadu.

Na podporu třídění odpadu bylo v roce 2010 občanům Ústeckého kraje k dispozici více než 15 tisíc nádob na separovaný sběr, které se nachází v téměř každé obci. Tříděnému odpadu by mohla napomoci další instalace nádob na tříděný sběr. V Ústeckém kraji v současné sobě připadá na jeden kontejner 56 lidí, přitom v kraji Vysočina je to pouhých 33 lidí.

Nutnou součástí opatření je i motivace a vzdělávání obyvatel ke správnému třídění. Každým rokem se díky tomu zvyšuje výtěžnost tohoto sběru. Množství vyseparovaného sběru činilo v roce 2010 40,33 kg na 1 obyvatele včetně kovů. Zbytek materiálově využitého odpadu (85 – 120kg) tvoří většinou zeminy a biologicky rozložitelné odpady.

Dle údajů společnosti EKOKOM, která udává pouze množství obalových odpadů, tedy bez kovů, vytřídil každý obyvatel Ústeckého kraje necelých 32 kg odpadu. Ve srovnáním s ostatními kraji ČR patří obyvatelé Ústeckého kraje k nejhorším.

I přes opatření vedoucí ke zlepšení třídění komunálního odpadu se nepodařilo podstatně zvýšit jeho využívání. Nejvíce jsou využívány zeminy a biologicky rozložitelný odpad. Podle cíle POH ÚK mělo být využito o 40 tisíc tun odpadu více, než tomu skutečně bylo, a tento trend by pak měl i po roce 2010 stoupat.

Možností, jak zlepšit využívání komunálního odpadu, je málo. Jednou z nich je energetické využití. V Liberci, Praze a Brně se již touto cestou vydali. Stejně jako v Evropě, tak i v České republice se ukazuje, že energetické využití komunálního odpadu, který již nelze dále třídit, je bezesporu jednou z možností jak zvýšit míru využívání v kraji. 

Ústecký kraj podporuje třídění odpadu, proto má uzavřenou dohodu o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. Smyslem spolupráce je zvýšit zapojení obyvatel do třídění odpadů, zvýšit účinnost třídění a recyklace odpadů s cílem snížit množství odpadů ukládaných bez využití na skládky,“ řekl náměstek Arno Fišera, který má na starosti mimo jiné životní prostředí v Ústeckém kraji.

01

02
Výtěžnost separovaného sběru obalových odpadů v jednotlivých krajích ČR

Zdroj dat: EKOKOM, www.jaktridit.cz, graf zpracovalo ECMaK

 

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 4.4.2012 / 4.4.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém