Orientační nabídka


 

Památky Ústeckého kraje se prezentují na veletrhu

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
001
První ročník specializovaného veletrhu regenerace, financování a využití, který má název Památky, se v těchto dnech koná v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze - Holešovicích. Každý kraj zde představuje své památky a péči, kterou jim poskytuje. Na stánku Ústeckého kraje se proto mimo jiné promítají historické objekty před opravou a po její realizaci, aby návštěvníci mohli vidět rozdíl. Slavnostního zahájení se zúčastnila krajská radní pro kulturu a památkovou péči Jana Ryšánková.
Tisková zpráva z 5. října 2012
 

 
 

Jedná se o první veletrh v České republice, který je věnován pouze památkové péči. Kromě jednotlivých krajů se zde prezentují Asociace krajů ČR, fakulty univerzit zaměřující se na památky, řemeslníci, kteří pomáhají s restaurováním historických objektů, školy, které vyučují potřebné odborníky pro tyto práce, a mnoho dalších organizací, institucí a sdružení. Dále je připravená celá řada konferencí, seminářů a workshopů, kde se mohou přítomní seznámit s aktuálními trendy v oblasti památkové péče, se zajímavými realizovanými projekty či novými technickými postupy.

 

„Jsem moc ráda, že se v České republice koná podobně zaměřený veletrh. Jeho vznik podporuji a doufám, že nás čeká jeho dlouhodobé pokračování. Ústecký kraj má na svém území zhruba tři a půl tisíce památek, které podporuje skrz své dotační programy. Už jsme je podpořili částkou více než sto milionů korun,“ řekla na zahájení Jana Ryšánková.

 

První den výstavy přilákal významné hosty, mimo jiné i ministryni kultury Alenu Hanákovou.

 

Spolu s Ústeckým krajem se na stánku prezentovalo také město Žatec. Jeho místostarosta Jan Novotný zde krátce po zahájení pokřtil nového turistického průvodce, který se kromě Žatce zaměřuje i na krajinu Dolního Poohří. Ta je jednou z destinačních oblastí Ústeckého kraje.

 

Veletrh Památky 2012 potrvá až do soboty 6. října.

Více informací na http://www.incheba.cz/veletrh/pamatky.html 

 

Na území Ústeckého kraje bylo vyhlášeno již 14 míst národními kulturními památkami, které mu zajišťují 7. místo ze všech 14 krajů. Celkem jich má Česká republika na svém území 258. Nejlépe je na tom Praha.

 

Prvními národními kulturními památkami v našem regionu byly vyhlášené v roce 1962 hned tři místa: Stadice - Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče, hora Říp s rotundou sv. Jiří a Terezín - Malá pevnost a Národní hřbitov. Nejmladší národní kulturní památkou, která byla vyhlášená v letošním roce, je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. V minulosti byl přemístěn.

 

Častým cílem turistů se stávají místa spojená s počátky české státnosti. Kraj nabízí hned tři - jedná se o již zmíněné Stadice a horu Říp, ale také o městys Peruc s bájným Oldřichovým dubem a Boženinou studánkou.

 

V Ústeckém kraji je na výběr z mnoha zámků ( např. Benešov nad Ploučnicí, Krásný Dvůr, Ploskovice, Libochovice), hradů ( např. Hazmburk, vodní hrad v Budyni nad Ohří), klášterů ( např. cisterciácký klášter v Oseku, františkánský klášter v Kadani, klášter v Doksanech), kostelů ( např. unikátní přesunutý pozdně gotický kostel v Mostě), památníků (např. Památník Terezín s Národním hřbitovem a městem Terezín) a dalších jedinečných míst, které lákají turisty nejen z našeho regionu, ale i z celé republiky.

 

Absolutně nejvíce navštěvovanou památkou v Ústeckém kraji je Památník Terezín, kam každý rok přijede čtvrt milionu lidí. Všechny ostatní památky včetně státních hradů a zámků napočítají většinou kolem 30 tisíc návštěvníků ročně.

 

Za nejstarší krajskou památku se považuje pravěké naleziště Na Šachtách v Březně u Loun, kde se nachází sídliště z mladší doby bronzové s osídlením ze staršího období. Nedaleko je pak archeologický skanzen, který provozuje Oblastní muzeum Louny, příspěvková organizace Ústeckého kraje, a které podrobně informuje i o výše zmíněném nalezišti. Významné jsou i zachované stavby – románská rotunda sv. Jiří na Řípu z roku 1126, krypta klášterního kostela v Doksanech z roku 1144 či krypta a zachovaná východní budova kláštera v Teplicích z poloviny 12. století. Nejmladší kulturní památkou v Ústeckém kraji je administrativní budova ústeckého magistrátu z roku 1961, která představuje styl měkkého modernismu.

 

Kraj připravil i projekt do přeshraničního programu Cíl 3, který má za cíl zmapovat technické památky v českém a saském Krušnohoří (Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří), konečným cílem je pak zápis vybraných památek na seznam světového dědictví UNESCO. Dalšími místy, které by Ústecký kraj rád viděl v UNESCU, jsou Terezín a Žatec.

 

Připravila:

Mgr. Alena Tichá

oddělení tiskových informací

Kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Tel.: 475 657 741, 734 412 962

ticha.a@kr-ustecky.cz

01
Slavnostní zahájení veletrhu Památky 2012

01
Radní pro kulturu a památkovou péči Jana Ryšánková a vedoucí Odboru kultury a památkové péče KÚÚK Radek Spála

01
Stánek Ústeckého kraje

01

01
Křest nového průvodce Žatce a Dolního Poohří za přítomnosti místostarosty města Jana Novotného

a ministryně kultury Aleny Hanákové

01
Do křtu se zapojila i náměstkyně ministryně kultury Anna Matoušková.

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 5.10.2012 / 5.10.2012 | Zveřejnit do: 5.11.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém