Orientační nabídka


 

Pracovní setkání k projektu ChemClust

logo ÚK
Ústecký kraj, partner projektu ChemClust a Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uspořádaly 4. pracovní setkání k možnostem regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce v chemickém průmyslu. Tentokrát byla tématem setkání, které se uskutečnilo 13. listopadu na krajském úřadu, popularizace chemie v Ústeckém regionu.
 

 
 

V úvodní prezentaci Jiřího Reisse ze Svazu chemického průmyslu ČR zaznělo, že chemický průmysl přispívá v rámci ČR celými 14 % k tvorbě hrubého domácího produktu, ročně realizuje 380 miliard tržeb a zaměstnává 105 000 pracovníků. Na území Ústeckého kraje operují velké chemické společnosti jako je Unipetrol, Česká rafinérská, Spolchemie, Lovochemie a další. Samotný Ústecký kraj je zapojen do několika projektů zaměřených na spolupráci chemických regionů v Evropě: ECRN, ChemClust a ChemLog.

Ústecká přírodovědecká fakulta prezentovala projekty věnované popularizaci přírodních věd. Řada zajímavých akcí byla věnována široké veřejnosti, ale i partnerům ze společných aktivit. Fakulta je zapojena do dalších projektů – PARNET (síť spolupracujících subjektů), INPOK (zvýšení konkurenceschopnosti) a PROTRANSFER (technologie, know-how). Pro popularizaci chemie na veřejnosti a ve školách vyjíždí fakulta „do terénu“ se sérií zajímavých chemických pokusů, v rámci Mezinárodního roku chemie pořádala spolu s partnery chemický jarmark přímo na ústeckém Mírovém náměstí.

Do Mezinárodního roku chemie se zapojil i Ústecký kraj, například fotosoutěží s názvem Chemie kolem nás a workshopem pro děti se zájmem o chemii.

Zajímavý projekt nazvaný Cesta za tajemstvím ropy představila na semináři Milena Vágnerová z Ekologického centra Most. Společně s Unipetrolem byl vytvořen interaktivní počítačový program, který přitažlivým způsobem přibližuje školákům chemické procesy, suroviny, technologie a výrobky. Virtuálně se tak na počítačovém monitoru otevírají brány chemického podniku veřejnosti. Program je volně ke stažení z webu Unipetrolu.

Vnímání chemie a chemického průmyslu veřejností z pohledu velkého chemického podniku prezentoval Luboš Knechtl ze Spolchemie. Uvedl řadu příkladů z praxe této společnosti, které mají za cíl popularizovat chemické odvětví. Spolchemie pořádá pravidelně dny otevřených dveří, zve zájemce na exkurze, spolupracuje se školami a propaguje své zajímavé ekologické produkty.

Tento míting uspořádal Ústecký kraj prostřednictvím odboru Strategie, příprava a realizace projektů, jakožto partner projektu ChemClust. Jedním z vystupujících byl i Ladislav Knespl, pracovník tohoto odboru. Ve své prezentaci představil aktivity, které v rámci projektu probíhaly. Projekt ChemClust mapoval zájem subjektů o spolupráci ve formě klastrů, propagoval chemické aktivity a organizoval setkání klíčových hráčů působících v odvětví chemie.

Na setkání byly prezentovány i další výsledky probíhajících aktivit v rámci projektu ChemClust, postupy dalších společných projektů a akcí popularizující chemii v našem regionu.

 

Připravil: OTI

1

2

e

i

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.11.2012 / 14.11.2012
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém