Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Dvě akce v Bruselu: komise EDUC a projekt ChemClust

 
a
V belgickém Bruselu se včera, tedy ve čtvrtek 22. listopadu, uskutečnily za účasti představitelů Ústeckého kraje dvě významné akce – zasedala komise EDUC a závěrečnou konferencí vyvrcholil projekt ChemClust.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 23. listopadu 2012

Schůze komise EDUC Výboru regionů, která se zabývá vzděláváním, mládeží, kulturou a výzkumem, se zúčastnil primátor města Chomutova Jan Mareš v zastoupení primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Jednání řídil předseda Výboru regionů Anton Rombouts a členové komise se sešli v budově Výboru regionů (Rue Belliard/Belliardstraat 101). (Výbor regionů je poradním orgánem EU složeným z 344 představitelů evropských regionálních a místních úřadů a Českou republiku v něm reprezentuje 12 zástupců, nominovaných Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí, mezi nimi byla v období 2008-2012 také současná náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová a primátor Statutárního města Chomutov a zastupitel ÚK Jan Mareš. Jeho cílem je zapojit orgány místní a regionální samosprávy a komunity, které reprezentují, do rozhodovacího procesu v EU a informovat je o politikách EU. Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat tento Výbor v oblastech týkajících se regionů a měst.) Na schůzi komise EDUC bylo projednáváno posílení partnerství evropského výzkumného prostoru pro excelenci a růst, uvolnění potenciálu cloud computigu v Evropě, zaměření mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací a její posílení. Na programu bylo rovněž stanovisko k evropskému hlavnímu městu kultury (2020-2033) a na závěr konference Výboru regionů na téma Mládež  v pohybu: pohled místních a regionálních orgánů. Příští jednání komise EDUC se připravuje na 25. února 2013.

Uskutečnila se také závěrečná konference projektu ChemClust, který se zaměřuje na inovace a podporu chemických klastrů a ve kterém byl Ústecký kraj zapojen. Konference se věnovala výzvám pro budoucí vývoj chemických klastrů  a doporučením na základě výstupů projektu ChemClust. V našem Ústeckém kraji vznikla platforma složená ze zástupců kraje,  chemických podniků, z akademické půdy a dalších zainteresovaných subjektů. Tato platforma se schází vždy dvakrát ročně, aby její členové společně projednávali  aktuální témata a snažili se nacházet řešení pro větší konkurenceschopnost chemického průmyslu v našem regionu. Na bruselském jednání také zazněla prezentace Evropské komise o tzv. regionálních inovativních strategiích, které se stanou jednou z kondicionalit v příštím programovacím období EU 2014-2020. V delegaci Ústeckého kraje byli náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, zástupkyně ÚK v Bruselu Markéta Pokorná a specialisté z odboru strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje Jan Plesar, Jan Sixta, Ladislav Knespl a Lucie Jarolímková.

Připravila M. Pokorná (Brusel) a OTI odboru kancelář hejtmana

2

1
Delegace ÚK při zahájení konference ChemClust

3
Snímky: archiv Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu

e

i

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 23.11.2012 / 23.11.2012 | Schváleno / Zrušeno: 23.11.2012 / 22.12.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém