Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

O rozvoji Fakulty zdravotnických studií UJEP

 
a
Děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. Miroslava Tichého přijal počátkem tohoto týdne první námětek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 10. ledna 2013

V rozhovoru se náměstek Rybák seznámil se současnou situací při vzdělávání vysokoškolských studentů a budoucích odborníků, kteří posílí zdravotnictví našeho regionu. Na nejnovější  fakultu UJEP byl vloni počátkem března transformován Ústav zdravotnických  studií (vznikl v r. 2003) a jejím  děkanem je právě doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.  Nyní je na fakultě  522 mladých lidí v prezenční formě  studia v několika oborech (fyzioterapie, ergoterapie, všeobecná sestra a d.). Nejbližšími úkoly je zahájit výuku kombinovaných forem studia, zvyšovat publikační a vědeckou aktivitu akademických pracovníků a připravit se na blížící se reakreditaci všech oborů.  Stanislav Rybák ujistil děkana fakulty o podpoře Ústeckého kraje vzdělávacím aktivitám celé univerzity a speciálně oborů, které vychovávají odborníky pro nemocnice, nejen ty krajské, a další státní i nestátní zdravotnická zařízení.  Ocenil práci  všech pedagogů a studentů fakulty při realizaci tzv. Biomedicínského centra ÚK (fakulta, Krajská zdravotní, a.s.  a Zdravotní ústav v Ústí n. L.)  a přislíbil pomoc v záměrech fakulty ZS  a speciálně jejího děkana  při hledání kontaktů a možnostech spolupráce s univerzitou v saských Drážďanech (Technische Universität Dresden). 

   Náměstek St. Rybák, jenž má v gesci mj. oblast zdravotnictví,  vyslechl rovněž podrobnosti o práci dvou klinik fakulty v ústecké Masarykově nemocnici (neurochirurgie a kardiologie)  a  oba pánové se též dotkli  problematiky potřeby vzniku univerzitní nemocnice fakultního typu. Ta by v budoucnu měla být  oporou škole a studentům fakulty nejen ve výukových , ale především vědeckovýzkumných aktivitách.

Připravil Mgr. Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,odbor Kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz

1
Stanislav Rybák (vlevo) a Miroslav Tichý

2

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 10.1.2013 / 10.1.2013 | Schváleno / Zrušeno: 10.1.2013 / 9.2.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém