Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Léta 2013/2014 ve znamení veřejných zakázek na autobusovou dopravu

 
Doprava 2015
V těchto dnech se završuje více než dvouletý proces přípravy a soutěžení autobusových dopravců na dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v letech 2015-2024. Aktualizujeme informace dle postupného vývoje.
 

 
 

Banner-bus 


V úvodu "proč nové soutěže"?

Posledním dnem roku 2014 končí platnost osmiletých smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje. Dopravní obslužnost kraje je v současnosti zajištěna na základě 21 výše uvedených smluv a 1 nové desetileté smlouvy z roku 2011 v oblasti Lounsko západ.

Podle platných legislativních pravidel ve vztahu k délce platnosti a rozsahu požadovaných služeb v přepravě cestujících je Ústecký kraj povinen nové zakázky soutěžit. Zároveň však již nelze použít parametry podmínek uplatněné u končících osmiletých smluv (důvodem je zejména změna legislativy aplikující pravidla ES). Zároveň dle obecných předpisů (zákon o krajích, zákon o VZ) je kraj povinen řádně hospodařit s veřejnými prostředky a vybírat nejhospodárnější řešení.

I když se může zdát, že konec roku 2014 je daleko, nastal pro soutěžení optimální čas. Příprava a samotný proces soutěžení je jednak časově náročný, a vítězové naopak budou mít dostatek času na zajištění všech náležitostí souvisejících s náročnými požadavky kraje.

Nové požadavky kraje mění dosavadní stav v linkové dopravě.
Cílem je maximální unifikace služeb a kvalitativních prvků v linkové a příměstské autobusové dopravě, kterou objednává a hradí Ústecký kraj. Oproti současnému stavu by cestujícím měla být nabízena shodná úroveň služeb po celém území kraje, a to jak na úrovni technických parametrů vozidel, tak na úrovni informačního servisu a zejména odbavovacího a tarifního systému.

V roce 2011 byla na základě veřejné soutěže úspěšně uzavřena desetiletá smlouva v oblasti Lounsko západ již podle nových pravidel. Ta až na drobné rozdíly v podstatě slouží jako vzorová pro následující soutěže, neboť kromě nových kvalitativních prvků výrazně snížila cenu zakázky.

 

Rozdělení Ústeckého kraje na dopravní oblasti.
Současný stav rozdělení dopravních oblastíRozdělení soutěžených dopravních oblastí s platností provozu od 2015Před zahájením soutěží byla provedena reorganizace 21 stávajících dopravních oblastí do větších celků, kterých bude možné efektivněji a tím pádem úsporněji využít potřebný počet vozidel na zajištění požadovaných výkonů. Z obslužného hlediska zároveň tvoří logickou spádovost k přirozeným centrům v dané oblasti, které však nejsou od sousedních oblastí izolovány. Zde je nutné připomenout, že kapacitní propojení oblastí zajišťuje významně železniční doprava prostřednictvím krajských aglomeračních linek.

Nově je tedy kraj rozdělen do 14 oblastí linkové dopravy (z toho 1 již byla soutěžena v roce 2011) a 1 oblast příměstské dopravy. Mimo to je ve 2 oblastech příměstské dopravy také v určité míře možná smluvní spolupráce s provozy městské dopravy a nelze opomenout také spolupráci v meziregionální dopravě s objednavateli v regionech sousedících s Ústeckým krajem. Zároveň je navrženo 18 informačních míst pro kontakt s veřejností.

 

Harmonogram soutěžení veřejných zakázek.

Soutěže byly rozděleny do čtyř etap realizovaných postupně v roce 2013 a 2014. Každá etapa zahrnuje několik dopravních oblastí tj. samostatných zakázek. V dubnu 2014 proběhlo otevírání posledních nabídek. Aktuálně, tj. v srpnu jsou již uzavřeny smlouvy s se všemi dopravci, kteří se již připravují na plnění Smluv. Výjimkou je oblast Podbořansko, kde probíhá řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS nemá lhůty pro vyřízení a nelze předjímat, kdy bude řízení ukončeno).

Smlouvy na doobjednávky příměstských spojů v oblasti Most-Litvínov a Ústí nad Labem prostřednictvím měst jsou ve stavu jednání a prozatím nejsou uzavřeny. Ústecký kraj nebude uzavírat smlouvy s dopravci, ale právě s městy Litvínov, Most a Ústí nad Labem, kteří tuto službu zajistí prostřednictvím svých dopravců MAD. 

Uzavřené smlouvySchéma rozdělení Ústeckého kraje na dopravní oblasti s dopravci od 1. ledna 2015
Schéma zobrazuje stav 10.letých smluv uzavřených mezi ÚK a dopravci. Zároveň zobrazuje cenové srovnání (nabídkové ceny vítězných uchazečů).
Aktuální stav k 20.7.2014  

 

Požadavky objednavatele – Ústeckého kraje

Vozový park
Současné dobíhající smlouvy řeší kvalitativní požadavky objednavatele na vozový park jen v omezené míře a dávají tak dopravcům velký prostor k vlastnímu výkladu kvality služeb cestujícím. Následkem toho vznikají výrazné rozdíly v kapacitě vozidel, bezbariérovosti, informačních a odbavovacích zařízení a celkové úrovní cestování u jednotlivých dopravců. Nové smlouvy řeší dopravní prostředky detailněji a to se promítá i v zadání požadavků. Každá soutěžená oblast prochází nejprve podrobným rozborem, který specifikuje kategorii vozidel, jejich minimální kapacitu a minimální potřebný počet zajišťující kvalitu služeb na úrovni definované schváleným „plánem dopravní obslužnosti Ústeckého kraje“.
Současná smlouva umožňuje zajistit odpovídající komfort a kapacitu, zároveň však i extrémní výklad v negativním důsledku.V tomto ohledu je každá oblast specifická a definice požadované kapacity vozidla má jasný význam:
1) zabránit v oblastech se silným přepravním proudem výskytu malých vozidel s nedostatečnou kapacitou,
2) naopak v oblastech s menší poptávkou zajistit obsluhu odpovídajícími hospodárnými vozidly.
Zároveň je však brán ohled na maximální možnou unifikaci dopravních prostředků ve směru k dopravci a na jeho rozhodnutí jakého výrobce vozidel do svého vozového parku zařadí.
 V rámci zajištění rovných podmínek soutěžících se začíná s novým vozovým parkem, kdy vozidla budou mít několikaměsíční toleranci výroby před zahájením plnění výkonů smlouvy. Doba platnosti deset let v kombinaci s hranicí minimálního počtu objednávaných výkonů umožní dopravci vozidla po dobu platnosti smlouvy účetně odepsat.
Tímto zjednodušeně rozdílnost požadavků končí a následují prvky, které v konečném důsledku vedou k jednotné úrovni služeb směrem k cestujícím a nastavení úrovně kvality charakteristické pro linky v objednávce Ústeckého kraje.

Snadná dostupnost pro cestujícící s omezenou pohyblivostí a kočárky bude standardemVšechny autobusy budou muset být nízkopodlažní (vyhovuje i varianta Low Entry, pokud jsou první i druhé dveře bez schodů) s minimální kapacitou stanovenou dle konkrétní oblasti.

Musí mít minimálně dvoje dveře s tím, že šířka dveří pro nástup s kočárkem nebo vozíkem pro invalidy je alespoň 1200 mm.

Usnadnění nástupu a výstupu zajišťuje najížděcí plošina pro invalidní vozík nebo kočárek a funkce naklápění (kneeling)

Vnější čelní digitální panel s číslem linky a cílovou stanicíVnitřní LCD panel informuje o následujících zastávkách a časech dojezdu dle jízdního řádu.Snadnou orientaci cestujících zajistí 3 vnější elektronické informační panely zobrazující číslo linky, cílovou stanici a průběžný směr jízdy. Uvnitř vozidla poté LCD panel informující o následujících zastávkách a akustický hlásič.

Vozidla budou také vybavena sledováním GPS, které umožní kontrolu vozidla a dohled nad dodržováním jízdních řádů.

Důraz je kladen také na výšku sedadel a polstrování např. z důvodu zabránění použití nevhodných sedadel do linkové dopravy, která má trasy obvykle ve větších vzdálenostech.

Nad sedadly by měl být prostor s pevným dnem na odkládání pro příručních zavazadel.

Optimální teplotní podmínky prostoru pro cestující musí zajišťovat klimatizace. Dopravce bude mít povinnost po celý rok udržovat na spoji teplotu 18 – 26 °C (rozmezí dle ročního období, nevztahuje se na záložní vozidlo, kde jsou nároky nižší).

Odbavování cestujících

V oblasti Lounsko západ se nyní testuje zónově relační tarif. Jízdné se počítá cestami mezi zónami. Pravidelní cestující při použití týdenky získávají výrazné slevy.Princip odbavování v integrovaném systému Ústeckého kraje je na čipových kartáchVšechna vozidla budou vybavena elektronickým odbavovacím systémem dle specifikace objednavatele. Zařízení bude kompatibilní s ostatními dopravci u kterých kraj objednává dopravní obslužnost. Systém na principu čipových karet je základem integrovaného zónově relačního tarifu, který je v současnosti v Ústeckém kraji v jedné oblasti testován, a je mu na našem webu také věnován samostatný prostor. Integrovaný tarif přinese cestujícím výhody v podobě výrazných slev v případě pravidelných cest a zavede také časové předplatné jízdné (týdenní, měsíční, čtvrtletní atd.).
Mimo výhod slev při používání čipové karty, usnadní cestujícímu jízdy také skutečnost, že jízdenku do cílové stanice zakoupí při nástupu do první vozu a ta je v rámci podmínek tarifu platná až do cílové stanice i v případě nutného přestupu na jinou linku či jiného dopravce. 

 

Základní barvou pro autobusy dopravní obslužnosti Ústeckého kraje bude zelená.Výčet dalších technických požadavků, přesná specifikace tarifu atd. je na několik stran a příloh, se kterými se bude možné seznámit v rámci zadávací dokumentace (zájemci o účast v soutěži) nebo později podobě již uzavřených smluv, které tak jako ty současné budou veřejnosti přístupné na našem webu. Za zmínku stojí ještě zavedení jednotného nátěru jež tvoří zelený podklad s prvky propagující krajskou dopravu. Bude tak zvýrazněna příslušnost systému veřejné linkové dopravy k Ústeckému kraji.

   

  Odkazy

   
  Zodpovídá: Jan Maxa
  Vytvořeno / změněno: 7.2.2013 / 20.7.2014

   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


   

  Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

  web & design , redakční systém