Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva ze 12. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období

 
Tato zpráva má pouze informativní charakter
 

 
 

Schválení  Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje.

Smlouva se uzavírá v souvislosti s novým volebním obdobím. Zároveň byl politickým garantem spolupráce mezi krajem a HSR-ÚK pověřen člen Rady Ústeckého kraje Mgr. Martin Klika.

Partneři smlouvy budou spolupracovat při naplňování cílů stanovených v základních programových dokumentech partnerů, tj. Programu rozvoje Ústeckého kraje, Územním plánu velkého územního celku Ústeckého kraje, Státním programu rozvoje regionu severozápadních Čech, Strategii rozvoje regionu SZ pro rok 2013-2020, Memorandu o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a Prioritách a plánu činnosti HSR-ÚK pro aktuální rok.

Hlavní cíle budou zaměřeny především na problémové okruhy vymezené v základních programových dokumentech partnerů, zejména na: Průmysl a podnikání, Zaměstnanost a sociální věci, Dopravu, Školství, Zdravotnictví, Problémy jednotlivých okresů, Společenskou odpovědnost firem (CSR), Energetiku, Kompenzace regionu.

 

 

Požadavky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na provozy škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem

 

Rada vzala na vědomí informace odboru školství, mládeže a tělovýchovy k problematice požadavků Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje na provozy škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem (hygienické výměry).

K 31. 12. 2007 jsme evidovali 343 požadavků, pro rok 2013 zbývá vyřešit 78 požadavků, což je méně než čtvrtina původního stavu (23 %). V minulém období bylo dominantním způsobem řešení provedení celkové rekonstrukce daného objektu zřizovatelem. Toto se do budoucna jeví jaké nereálné, a proto bude preferováno opouštění problémových prostor a využití volných kapacit ve vyhovujících objektech v majetku Ústeckého kraje.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2012 bylo vyřešeno 49 požadavků.

Požadavky KHS ÚK byly vyřešeny v tomto složení :

-          16 % - opravy osvětlení

-          14 % - nákup výškově stavitelného nábytku

-          10 % - úpravy hygienických zařízení a šaten

-            8 % - úpravy učeben, tělocvičen a bazénů

      -       6 % - úpravy úklidových komor a podlah

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM“ formou otevřeného řízení

 

Radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM“ formou otevřeného řízení.

Stavební práce mají předpokládanou hodnotu 14.956.012,00 Kč bez DPH, proto bylo navrženo  otevřené řízení. Tento druh zadávacího řízení  je nejtransparentnější a také nejrychlejší. Jedná se o půdní vestavbu a stavební úpravy stávajícího objektu domova mládeže sloužícího pro Střední lesnickou školu a SOŠ sociální ve Šluknově. V současné době je kapacita objektu 55 ubytovaných žáků. Po provedení navrhovaných stavebních úprav se kapacita zvýší na 71 ubytovaných osob. Stavební úpravy se týkají změny užívání částí 1. nadzemního podlaží ( dále je „NP“), 2. NP, 3. NP, vestavby do podkroví a modernizací hygienických zařízení pro přizpůsobení nových kapacit ubytovaných osob. Vestavbou do podkroví se vytvoří nová klubovna, kancelář vychovatele a čajová kuchyňka. Stávající prostory s tímto využitím budou nově změněny na ubytovací pokoje žáků.

 

 

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Děčínsko“, „Mostecká pánev“ a „Podbořansko“

 

Rada Ústeckého kraje rozhodla o zahájení zadávacího řízení na zakázku, jejímž cílem je zajištění dopravní obslužnosti ve třech oblastech kraje – na Děčínsku, Podbořansku a v Mostecké pánvi. Zakázka navazuje na již vysoutěženou oblast Lounska a dříve vypsané zakázky pro Dolní Poohří,  Chomutovsko a Šluknovsko . Postupně projdou soutěží také zbývající oblasti Ústeckého kraje, aby v nich byla nově zajištěna veřejná obslužnost autobusovou dopravu od 1.1.2015.

Rozhodujícím faktorem je ekonomická výhodnost nabídky, jejíž významnou složkou bude cena dopravního výkonu. V rámci zakázky zadavatel specifikoval řadu podmínek, z nichž pro cestující bude atraktivní zejména fakt, že dopravce musí zajistit dopravu novými nízkopodlažními a klimatizovanými vozy vybavenými moderním odbavovacím a informačním systémem.

Předběžný předpokládaný rozsah zakázky pro Děčínsko je 1 350 000 km za rok, tj. během 10 let provozu předpokládaná hodnota veřejné zakázky 459 mil. Kč.

Předběžný předpokládaný rozsah zakázky pro Mosteckou pánev činí 800 000 km za rok, tj. během 10 let provozu předpokládaná hodnota veřejné zakázky 256 mil. Kč.

Předběžný předpokládaný rozsah zakázky na Podbořansku je 900 000 km za rok, tj. během 10 let provozu předpokládaná hodnota veřejné zakázky 288 mil. Kč.

 

 

Jmenování vedoucí odboru sociálních věcí

 

Rada jmenovala do funkce vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje paní Ing. Petru Lafkovou, a to ode dne 1.4.2013. Odbor sociálních věcí vzniká ke dni 1.4.2013 změnou organizačního řádu krajského úřadu oddělením ze současného odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 28.3.2013 / 28.3.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém