Orientační nabídka


 

KONTO POVODNĚ 2013 – Ústecký kraj: účet číslo 22229922/0800

logo ÚK
Ústecký kraj zřizuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na odstraňování povodňových škod z červnových povodní. O sbírce již rozhodlo Ministerstvo vnitra. Finančním darem na zmíněné konto mohou všichni přispět občané nebo podniky a další potenciální dárci, a to od dnešního dne 7. června do 31. října 2013. Příspěvek lze dát i v hotovosti do pokladny krajskéhi úřadu.
Tisková zpráva ze dne 7. června 2013
 

Odkazy

  • VZOR č. 1 (smlouva VS) [DOC, 90 kB] (10.6.2013)
    Zájemce o potvrzení svého daru si stáhne a vytiskne smlouvu, podepsané dva výtisky zašle na krajský úřad a poté mu bude jedno paré s podpisem hejtmana zasláno zpět. Kontaktní osoba pro případné dotazy je Ing. Zdeňka Šváchová, tel: 475 657 973. V případě, že nebude trvat na uzavření smlouvy, je možné požádat o vydání osvědčení o poskytnutí daru k daňovým účelům a to ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Pavlu Šimákovou, tel. 475657634.

 
 

 „Jsem přesvědčen, že lidé  nejsou lhostejní k neštěstí druhých a že na konto přibude během pár týdnů co nejvíce peněz na krytí povodňových škod. Výtěžek sbírky potom zastupitelstvo kraje rozdělí postiženým obcím. Další peníze jdou samozřejmě z krajského rozpočtu, finance nám přislíbily ostatní kraje nezasažené povodní, ozývají se města a obce s nabídkou pomoci.  Se žádostí o příspěvek se obrátím na společnosti a podnikatele působící v kraji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

 Na zvláštní bankovní účet kraje s názvem POVODNĚ 2013 – Ústecký kraj, číslo účtu 22229922/0800  (Česká spořitelna a.s.), není nutné při  zasílání příspěvků uvádět další symboly (variabilní, konstantní a specifický), a to v případech, že dárce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro účely odečtu hodnoty daru dle § 20, odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) právnická osoba své identifikační číslo a fyzická osoba (občan) datum narození ve formátu dle vzoru (11. 2. 1971 uvést 11021971) a do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno.

Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce října letošního roku. O stavu finančních prostředků na uvedeném kontu a také o následném rozdělování peněz nejpotřebnějším obcím a dalším poškozeným bude Ústecký kraj veřejnost průběžně informovat.

Kontakt:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 726

Mob.:+420 737 203 666

Mail:   hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 7.6.2013 / 11.6.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém