Orientační nabídka


 

Realizované a plánované akce

PTVÚK
 

 
 

logolink

Termín

Čas

Název akce

Místo

23.9.2013

9:30 – 14:00

Seminář pro partnery projektu

KÚÚK budova A sál 208

21.10.2013

9:00 – 13:00

Seminář pro finanční manažery

KÚÚK budova C sál 222

4.11.2013

9:30 – 12:00

Seminář pro věcné manažery

KÚÚK budova A sál 208

27.11.2013

14:00 – 15:30

Setkání metodiků

KÚÚK budova A sál 559

3.12.2013

14:00 – 15:30

Seminář pro koordinátory

KÚÚK budova A sál 559

11.12.2013

14:00 – 15:30

Setkání metodiků – Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života aneb matematika není věda

KÚÚK budova A sál 559

15.1.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Nebojte se matematiky

Podkrušnohorské gymnázium, Most

6.2.2014

9:00 – 14:00

Seminář pro finanční manažery

KÚÚK budova A sál 208

12.2.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Matematika hrou

KÚÚK budova A sál 559

13.2.2014

14:00 – 16:00

Schůzka koordinátorů ZŠ a SŠ

KÚÚK budova A sál 559

5.3.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků a koordinátorů – Propagace řemeslných a technických oborů

SOŠ a SOU, Roudnice n.L.

2.4.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků a koordinátorů – Naši truhláři = tradice i budoucnost, Krušnohorská hračka

SOŠ Litvínov - Hamr

7.5.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků a koordinátorů – Výuka, komunikace, praxe

KÚÚK budova A sál 355

4.6.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků a koordinátorů – To je věda, seznamte se – podpora systematické práce s žáky

Budova MFC kampus UJEP

9.7.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – 3V – Věda, výzkumu vstříc; Badatelé – Podpora badatelských aktivit žáků základních škol v ČR

KÚÚK budova A sál 208

21.7.2014

14:00 – 16:00

Schůzka koordinátorů

KÚÚK budova A místnost 559

27.8.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Trojlístek, podpora výuky Př, Bi, Fy a Ch žáků ve věku 11 až 15 let

KÚÚK budova A sál 208

10.9.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Budoucnost je v technice

KÚÚK budova A místnost 559

22.9.2014

14:00 – 15:00

Schůzka koordinátorů ZŠ a SŠ

KÚÚK budova A místnost 559

22.9.2014

15:00 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Ch, Fy

KÚÚK budova A místnost 559

23.9.2014

14:00 – 16:00

Setkání předmětových specialistů – kar.poradci

KÚÚK budova A místnost 659

24.9.2014

14:00 – 16:00

Setkání předmětových specialistů – Bi, 1.stupeň

KÚÚK budova A místnost 559

8.10.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Rozvoje technického vzdělávání na Děčínsku

KÚÚK budova A místnost 559

20.10.2014

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Ch, Fy

ZŠ Svážná 2342, Most

22.10.2014

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Bi, 1.stupeň

ZŠ Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem

23.10.2014

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – kar.poradci

ZŠ Novosedlice

5.11.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Vzduchotechnika a jak přilákat žáky do středních odborných škol

ESOZ Chomutov

24.11.2014

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Ch, Fy

ZŠ Pionýrů 1102, Kadaň

25.11.2014

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – kar.poradci

ZŠ Zdeňka Štěpánka 2912, Most

26.11.2014

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Bi, 1.stupeň

VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

3.12.2014

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Moderní i klasické přístupy k výuce přír. a tech. předmětů

KÚÚK budova A místnost 559

9.12.2014

15:00 – 17:00

Setkání předmětových specialistů a koordinátorů – KÚÚK

KÚÚK budova A místnost 559

7.1.2015

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Nadání je třeba rozvíjet

KÚÚK budova A místnost 208

26.1.2015

14:00 – 15:00

Schůzka koordinátorů

KÚÚK budova A skleník v 5.patře

26.1.2015

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Ch, Fy

KÚÚK budova A místnost 559

27.1.2015

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – kar.poradci

KÚÚK budova A místnost 559

28.1.2015

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Bi, 1.stupeň

KÚÚK budova A místnost 559

18.2.2015

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost před.metodiků na ZŠ v ÚK

KÚÚK budova A místnost 559

23.2.2015

15:00 – 17:30

Setkání předmětových specialistů – Ch, Fy

ZŠ Libochovice

25.2.2015

14:30 – 17:00

Setkání předmětových specialistů – Bi, 1.stupeň, kar.poradci

ZŠ Hluboká, Ústí n. L.

2.3.2015

14:30 – 16:00

Schůzka koordinátorů

KÚÚK budova A místnost 559

18.3.2015

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – Krok k popularizaci vědy a výzkumu

Budova Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol areál Chemparku Litvínov

1.4.2015

14:00 – 17:00

Setkání metodiků – aktivity Technického klubu mládeže

Technický klub mládeže Litoměřice

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 10.9.2013 / 10.9.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém