Orientační nabídka


 

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
2
V rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, reg.číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230, který je financován v rámci Integrovaného operačního programu, byl pořízen HW a SW pro výstavbu Technologického centra Ústeckého kraje.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 18. září 2013

Ke dni 30. srpna 2013 bylo Ústeckým krajem převzato funkční hlavní a záložní technologické centrum, které zajišťuje chod aplikací Krajského úřadu Ústeckého kraje a provoz vnějších webových stránek. Od 1.9.2013 byl spuštěn pilotní provoz hostované spisové služba pro organizace zřizované Ústeckým krajem. Dále byla do provozu uvedena aplikace Geoportál ÚAP, která poskytuje uživatelům Ústeckého kraje Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů. Odkaz na aplikaci je na http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/.

 

V další fázi projektu bude zrealizována Krajská digitalizační jednotka, Krajské digitální úložiště, Krajská digitální spisovna a Krajský digitální repozitář. Od počátku projektu probíhá systémová integrace všech dotčených subsystémů technologického centra.

 

Na webových stránkách Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/ je uvedena sekce eGovernment – Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji (CZ.1.06/2.1.00/08.07230) s aktuálními informacemi o tomto projektu.

 

1Odkaz na webové stránky strukturálních fondů: www.strukturalni-fondy.cz/iop
 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 18.9.2013 / 18.9.2013 | Zveřejnit od-do: 18.9.2013-17.10.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém