Orientační nabídka


 

Ústecký kraj chce mít své inovační centrum

ic1
V rámci projektu z programu Cíl 3 „Propojení vědy a výzkumu pro malé a střední podniky v sasko-českém příhraničí“, který kraj realizuje společně se saskými partnery, byla na workshopu představena „Koncepce Inovačního centra Ústeckého kraje“. Setkání se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček.
 

 
 

Cílem workshopu, který se uskutečnil v úterý 28. ledna, bylo prodiskutovat s pozvanými aktéry inovační infrastruktury, zejména s Univerzitou J. E. Purkyně,  vznik Inovačního centra Ústeckého kraje (IC ÚK), jeho funkci a náplň činností. Účelem bylo zjistit názory na tuto problematiku, případný zájem o aktivní účast na fungování tohoto centra a realizaci jednotlivých činností.

 

„Jsem rád, že jste přijali naše pozvání na dnešní workshop na téma vzniku Inovačního centra Ústeckého kraje,“ řekl účastníkům v úvodu hejtman. „Naše dnešní setkání navazuje na řadu jednání, která na téma vědy, výzkumu a inovací probíhala na krajském úřadu v loňském a letošním roce v rámci zpracování nové Regionální inovační strategie,“ upřesnil Oldřich Bubeníček.

 

Regionální inovační strategie (RIS) definuje jako jedno z opatření na podporu inovačního potenciálu a transferu technologií zřízení krajského inovačního centra. Na jeho vzniku a fungování by se měl Ústecký kraj významně podílet.

 

Navrženými činnostmi a aktivitami budoucího centra je zejména zprostředkovávat nabídku a poptávku po inovativních a výzkumných službách, stimulovat vzájemnou komunikaci aktérů z výzkumné a aplikační sféry, zajišťovat služby pro firmy např. zprostředkování právního poradenství a hledání investorů pro inovativní nápady. V rámci centra se předpokládá úzká přeshraniční spolupráce s inovačními centry v SRN.

 

V RIS je navržena Regionální rozvojová agentura ÚK a.s.  jako nositel a instituce nového IC ÚK. Při zajištění činnosti centra se počítá s využitím zdrojů ze strukturálních fondů EU 2014 – 2020 zapojením centra do realizace regionálních i mezinárodních projektů. Dalšími zdroji financování by při plném rozjezdu činností centra byly příjmy z poskytovaných služeb.

 

Na workshopu bylo také představeno Jihomoravské inovační centrum (JIC), jeho vznik, postupný rozjezd a fungování. JIC představil Milan Venclík, bývalý radní Jihomoravského kraje. Dle řady odborníků je JIC jediným skutečně fungujícím inovačním centrem v ČR. Dosahuje velmi dobrých výsledků. JIC vzniklo v roce 2003, jako zájmové sdružení právnických osob. Členové sdružení jsou Jihomoravský kraj, Statutární  město Brno, VUT Brno, Masarykova univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Veterinární a farmaceut. univerzita Brno.

 

Kontakt:

RNDr. Zdeněk Rytíř, vedoucí oddělení mediální komunikace

Kancelář hejtmana

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 703

Mob.:+420  602 409 704

               Mail:   rytir.z@kr-ustecky.cz

 

ic2
Workshop zahájil hejtman Oldřich Bubeníček

ic3
Jihomoravské inovační centrum představil Milan Venclík

ic4

lo
lo2

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 28.1.2014 / 28.1.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém