Orientační nabídka


International


Hledat
 

Osvětlení mostu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 4. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…žádám o poskytnutí informací, zda byla s Vaší organizací projednávána, a případně kdy, ze strany vedení města Štětí možnost zřízení provizorního osvětlení mostu z Hněvic do Štětí.

Dále prosím o informaci, zda byla projednávána jen předložená dokumentace firmy, která byla pověřená vedením města na vyřešení osvětlení mostu. Případně, zda byla projednávána možnost jiného řešení této situace.

Následně žádám o sdělení, zda je dle Vašeho názoru nějaká možnost řešit provizorní osvětlení chodníku na mostě do do doby zahájení rekonstrukce mostu vzhledem k bezpečnostní situaci na mostě a ve městě, i vzhledem k existenci sociálně vyloučené lokality ve městě.

…“ 

Odpověď:

V první části se žadatel dotazuje, zda byla s naším úřadem konzultována možnost řešení instalace provizorního osvětlení na mostě přes Labe ev. č. 26119 – 1. V průběhu několika let zpět s KÚÚK, odborem dopravy, tato záležitost konzultována nebyla.

V druhé části dotazu se žadatel ptá, zda s úřadem byla projednávána dokumentace firmy, kterou vedení města pověřilo vyřešením osvětlení mostu. Domníváme se, že to byla firma xxx. A ani zde nemůžeme odpovědět kladně.

Třetí částí dotazu je otázka na náš názor, zda existuje možnost řešit provizorní osvětlení na mostě přes Labe. Ústecký kraj (vlastník mostu přes Labe) v současné době čeká na vydání stavebního povolení na rekonstrukci mostu ve Štětí, ev. č. 26119 – 1, který má vydat Odbor dopravy a SH MěÚ Litoměřice. Předpokládá se, že se most bude rekonstruovat v příštím roce (za předpokladu vzniku ideálních podmínek) a to i včetně veřejného osvětlení. Je proto naprosto nepřijatelné, aby v současné době město vynakládalo nemalé finanční prostředky na zhotovení provizorního osvětlení na výše uvedeném mostě, neboť by se stavělo do role nezodpovědného hospodáře při vědomí rekonstrukce celého mostu v příštím roce včetně osvětlení. Tento postoj také město v jednáních s litoměřickým provozem SÚS potvrdilo. Máme k dispozici i informaci, že stejný dotaz řešilo zastupitelstvo města v nedávné době a které v tomto duchu také přijalo příslušné usnesení. Máme za to, že pokud tato nedobrá situace trvá téměř deset let, tak i s přihlédnutím na Vaše odkazy na bezpečnost na mostě i bezpečnost ve městě ještě do doby opravy snese strpení.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 26.5.2017 / 26.5.2017
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies