Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 18. 8. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„…sdělení, kdy, jakým osobám a na základě jakého právního důvodu byly poskytnuty informace (vč. kopií listin) ze spisů stavebního úřadu č. j. 1273/2017, č. j. 755/2017, č. j. 617/2017 a č. j. 980/2017.“.

 

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jakožto povinný subjekt, k žádosti žadatele ze dne 18. 8. 2017, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to sdělení, kdy, jakým osobám a na základě jakého právního důvodu byly poskytnuty informace (vč. kopií listin) ze spisů stavebního úřadu č. j. 1273/2017, č. j. 755/2017, č. j. 617/2017 a č. j. 980/2017 uvádí následující: Ve spisech zaevidovaných Městským úřadem Vejprty pod č. j. 1273/2017, 617/2017 a 980/2017 nejsou žádné záznamy o nahlížení či o poskytování kopií dokumentů z těchto spisových složek. Spis označený č. j. 755/2017 byl na základě vyžádání předán Krajskému soudu v Ústí nad Labem. KÚ ÚK, UPS k příslušnosti k vydání tohoto sdělení uvádí:

 

Dne 28. 8. 2017 byl KÚ ÚK, UPS doručen přípis tajemníka Městského úřadu Vejprty, kterým podle § 14 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) uvědomil nadřízený orgán o skutečnosti, že ve věci „Pila Kovářská“ a u podání nelze určit oprávněnou úřední osobu. Postupně jsou KÚ ÚK, UPS předávány spisy k postupu dle § 131 odst. 4 správního řádu. Mezi předanými neukončenými (nevyřízenými) spisovými složkami předanými KÚ ÚK UPS byla žádost o poskytnutí informací č. j. 2988/17. Pod uvedeným jednacím číslem bylo dne 21. 8. 2017 u Městského úřadu Vejprty zaevidováno výše uvedené podání žadatele označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Spisové složky Městského úřadu Vejprty, stavebního úřadu (dále jen „SÚ Vejprty“), č. j. 1273/2017, 617/2017 a 980/2017, vedené ve věci podnětů žadatele, byla KÚ ÚK, UPS předány spolu s výše uvedeným přípisem tajemníka Městského úřadu Vejprty dne 28. 8. 2017 a zaevidovány pod společným číslem spis. zn. P-82/UPS/2017. V současné době KÚ ÚK, UPS disponuje spisovými složkami č. j. 1273/2017, 617/2017 a 980/2017, ze kterých je informace požadována, a tudíž se stal povinným subjektem pro vyřízení předmětné žádosti o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.5.2018 / 18.5.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém