Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Kultura a památková péče

 

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří.

 
panna Orleánská
Projekt byl zahájen
 

 
 

obrázek          logo

                       Projekt byl zahájen

Od července letošního roku začal Ústecký kraj realizovat projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Projektovými partnery jsou Oblastní muzeum v Mostě a Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Cílem projektu je potvrdit historickou sounáležitost české a saské části Krušnohoří jako jednoho kulturně sociálního prostoru. Česko-saská hornická oblast byla v pozdním středověku významným prostorem umělecké a technologické výměny. Díky rozvoji hornictví, jeho bohatství a využití nových technologií, stal se region na konci středověku důležitým prostorem pro umělecké objednávky i výtvarně-technologické inovace.

Základem předloženého projektu jsou na české straně bohaté sbírky středověkého umění uložené v Regionálním muzeu v Teplicích, Oblastním muzeu v Mostě a Oblastním muzeu v Chomutově. Z těchto sbírek bylo vybráno 5 uměleckých děl, které budou podrobeny komplexnímu umělecko-historickému a materiálovému bádání.

Důležitou součástí projektu je odborné poradenství a výměna zkušeností v rámci zpracování vhodných restaurátorských a konzervačních postupů pro díla, která budou restaurována na české i německé straně. Během uplynulých 6 měsíců proběhla I. etapa materiálových analýz, díla byla profesionálně fotografována a pořízeny na ně specializované přepravní obaly. Jedno dílo bylo předáno do Drážďan, kde bude restaurováno jako absolventská práce studenta vysoké školy. Rovněž byl zpracován přehled bibliografie k vybraným okruhům projektu, který bude využit zejména k vydání plánovaných publikací.

Došlo i k několika setkáním projektových partnerů v Drážďanech, Mostu a Chomutově. Němečtí partneři absolvovali např. komentovanou prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Mimořádné bylo také setkání v Lipsku na veletrhu „Denkmal – Europäische Leitmesse für Denkmalpflege Restaurierung und Altbausanierung“ zaměřený na restaurování a obnovu movitých i nemovitých památek a veletrhu „MU TEC – Internationale Fachmesse für Museums- und Ausstellungtechnik“ zaměřený na muzejní výstavní a prezentační techniku. Během dalšího programu čeští partneři zhlédli expozice Museum für Bildende Künste Leipzig, kde se nachází díla Lucase Cranacha st. i ml. a další středověká a raně novověká díla v kontextu děl zařazených do projektu. Dále navštívili GRASSI – Museum für Angewandte Kunst Leipzig a prohlédli si stálé expozice, zejména část věnovanou gotickému umění.

 

V listopadu pak odborní pracovníci muzeí Ústeckého kraje a studenti Akademie výtvarných umění v Praze podnikli jednodenní exkurzi do restaurátorských ateliérů a laboratoří Hochschule für Bildende Künste Dresden a Landesamt für Denkmalpflege Sachsen.

 

Na rok 2019 jsou plánované zejména aktivity vedoucí k prohlubování znalostí o uměleckých dílech pozdního středověku ve středoevropském kontextu. Ty budou spojené s absolvováním několika zahraničních studijních cest a zadáním archivních rešerší. Předmětná umělecká díla budou začátkem roku předána jednotlivým restaurátorům do ateliérů.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Karina Strnadová
Vytvořeno / změněno: 3.12.2018 / 3.12.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Kultura a památková péče

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce: Karina Strnadová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém